Kolesistektomi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık uygulanan ameliyatlar arasındadır. Laparoskopik kolesistektominin cerrahi pratiğine girmesi ile safra yolu yaralanmalarında artış olduğu saptanmıştır. Tekniğe uygun yapılmayan her kolesistektominin, komplikasyon riski taşıdığını unutmamak gerekir. Bu eğitim projemizde “güvenli kolestektomi” tekniğinin yanı sıra, uygun olmayan diseksiyonların olgularla sunumu ve safra yolları yaralanmalarının yönetimi konularına yer verilmiştir. Hepatobilier cerrahi konusunda deneyimleri ile tanıdığımız Prof. Dr. Yaman Tekant ve Prof. Dr. Aydın Alper tarafından hazırlanan DVD’nin yararlı olması dileği ile.

TCD Yönetim Kurulu (2012-2014)

Eğitim Seti Talep Et