Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programını 2007 yılında Türkiye’deki genç genel cerrahların bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel araştırmalarını desteklemek amacıyla oluşturmuş, 2010 yılında yeniden düzenlenmiştir.

Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programı Detayları

Uluslararası Cerrahi Kongrelere Destek Ödülü

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Ulusal Cerrahi Kongresi Ödülleri

Cerrahi Araştırma Kongresi Ödülleri

Yurt Dışı Eğitim Desteği Ödülleri

Yeterlik Kurulu Destek Ödülü

Yurt Dışı Proje Destek Ödülü

Prof. Dr Ahmet Yaycıoğlu Proje Yarışması - 2015