Başvur

Daha önce başvuru yaptıysanız başvurunuzu güncellemek için lütfen tıklayınız.

Kurs Başvurunuzu Güncelleyin

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu 21.6.2000 tarihinden itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşan iki aşamalı yeterlilik sınavları düzenlemektedir. Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standartını yükseltmek ve harmonizasyonu sağlamak için en önemli aşama yeterlilik sınavları ve takip eden yıllardaki resertifikasyondur.

Ülkemizde bu hedefe yeterlilik belgesine sahip cerrahların sayısını arttırmakla ulaşabileceğiz. Türk cerrahi Derneği Yeterlilik sınavına meslektaşlarımızın katılımını arttırmak, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla “ Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu” adı altında bir kurs düzenliyoruz.

Kursa Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sınavına katılma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyenler katılabileceklerdir.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu 30 Eylül 2017 – 1 Ekim 2017 ile 7 Ekim 2017 – 8 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Mehmet Faik Özçelik
Türk Cerrahi Derneği
Yeterlilik Kurulu Başkanı

Dr. Çağatay Çifter
Türk Cerrahi Derneği Başkanı
 

Kurs Başkanı: Dr. Mehmet Faik Özçelik

Danışma Kurulu: Dr. Ali Uzunköy,  Dr. Havva Belma Koçer, Dr. Hülagü Kargıcı, Dr. Kemal Arslan, Dr. Mehmet Fatih Can, Dr. Meryem Günay Gürleyik, Dr. Mustafa Şare, Dr. Münevver Moran, Dr. Neşet Köksal, Dr. Oktay İrkörücü, Dr. Serap Erel, Dr. Volkan Genç

KURS EĞİTMENLERİ

Gökhan Akbulut Çağatay Erden Daphan Ebru Menekşe Serkan Teksöz
Melih Akıncı Mutlu Doğanay Münevver Moran Ümit Uğurlu
Cihangir Akyol Ender Dulundu Mehmet Faik Özçelik Murat Urkan
Kemal Arslan Baki Ekçi Beyza Özçınar Nihat Zafer Utkan
Erman Aytaç Mehmet Erikoğlu Recep Özgültekin Mehmet Ali Uzun
Deniz Balcı Mehmet Eryılmaz Muharrem Öztaş Ali Uzunköy
Ahmet Ziya Balta Volkan Genç Cem Kaan Parsak Ethem Ünal
Betül Bozkurt Oktay İrkörücü Taylan Sezer Ömer Ünalp
Mehmet Fatih Can Hasan Kalafat Hüseyin Sinan Mehmet Velidedeoğlu
Ömer Arda Çetinkaya Mustafa Kerem İlker Sücüllü Levent Yeniay
Anıl Çubukçu Neşet Köksal Mustafa Şare Kerim Bora Yılmaz

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

  • Dr. Çağatay Çifter (Başkan)
  • Dr. Mustafa Şahin (2. Başkan)
  • Dr. Ömer Alabaz (Genel Sekreter)
  • Dr. Can Atalay
  • Dr. Mehmet Mihmanlı
  • Dr. Levhi Akın
  • Dr. Mustafa Ali Korkut
  • Dr. Çınar Yastı
  • Dr. Atakan Sezer

Saat

1.Gün  /   30 Eylül 2017

2.Gün   /   1 Ekim 2017

09.00-09.20

Açılış - Tanışma 

Transplantasyon
Dr. Mehmet Velidedeoğlu

09.20-09.40

Yaralanmaya Sistemik Cevap
Dr. Murat Urkan

Organ Transplantasyonları
Dr.Mehmet Erikoğlu

09.40-10.00

Cerrahi Metabolizma Ve Beslenme
Dr. Ali Uzunköy

Deri/Yumuşak Doku- Yaralanmaları, İnflamasyonları
Dr. Ebru Menekşe

10.00-10.10

Ara

Ara

10.10-10.30

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz
Dr. Mehmet Ali Uzun

Deri/Yumuşak Doku- Selim Ve Habis Tümörleri
Dr. Kerim Bora Yılmaz

10.30-10.50

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz
Dr.Mehmet Ali Uzun

Cerrahi Onkoloji 
Dr. Kerim Bora Yılmaz

10.50-11.10

Kanama-Hemostaz- Transfüzyon
Dr. Ethem Ünal

Tiroidin Selim Hastalıkları, Soliter Tiroid Nodülü
Dr. Ebru Menekşe

11.10-11.20

Ara

Ara

11.20-11.40

Kanama-Hemostaz-Transfüzyon
Dr. Ethem Ünal

Tiroidin Habis Hastalıkları
Dr. Nihat Zafer Utkan

11.40-12.00

Şok
Dr. Baki Ekçi

Tiroid Cerrahisi ve Komplikasyonları
Dr. Recep Özgültekin

12.00-12.20

Şok
Dr. Baki Ekçi

Paratiroidin Cerrahi Hastalıkları
Dr. Serkan Teksöz

12.20-13.00

Yemek Arası

Yemek Arası

13.00-13.20

Cerrahi İnfeksiyon
Dr. Hasan Kalafat

Adrenal Korteks Cerrahi Hastalıkları
Dr. Volkan Genç

13.20-13.40

Cerrahi İnfeksiyon
Dr. Hasan Kalafat

Adrenal Medülla Hastalıkları
Dr. Volkan Genç

13.40-14.00

Travma - Travmaya Bütüncül Yaklaşım
Dr. Mehmet Eryılmaz

Memenin  Selim ve İltihabi Hastalıkları
Dr. Beyza Özçınar

14.00-14.10

Ara

Ara

14.10-14.30

Travma - Baş,Boyun, Toraks, Karıntermel Yaralanmaları
Dr. Hüseyin Sinan

Meme Kanseri
Dr. Nihat Zafer Utkan

14.30-14.50

Travma - Omurga,Omurilik, Ekstremite
Dr. Ahmet Ziya Balta

Meme Kanseri Tedavisi 
Dr. Levent Yeniay

14.50-15.10

Yanıklar
Dr. Kemal Arslan

Meme Kanseri Tani ve Tedavisinde Cerrahi Teknikler
Dr. Levent Yeniay

15.10-15.20

Ara

Ara

15.20-15.40

Yara İyileşmesi 
Dr. Anıl Çubukçu

Meme Kanserinde Özel Durumlar
Dr. Beyza Özçinar

15.40-16.00

Preoperatif Hazırlık
Dr. Münevver Moran

 

16.00-16.20

Cerrahi Komplikasyon/Postoperatif Bakım
Dr. Münevver Moran

 

Saat

3. Gün  / 7 Ekim 2017

4. Gün / 8 Ekim 2017

09.00-09.20

Açılış - Tanışma 

Apendiks Hastalıkları
Dr. Betül Bozkurt

09.20-09.40

Özofagus Motilite Bozukluklukları
Dr. Taylan Sezer

Gastrointestinal Kanamalar
Dr. Ömer Arda Çetinkaya

09.40-10.00

Hiatus Hernileri ve Gastroözofageal Reflü
Dr.Oktay İrkörücü

Akut Batın
Dr.M.Ümit Uğurlu 

10.00-10.20

Özofagus Tümörleri 
Dr. Mehmet Faik Özçelik

Karaciğer Kistleri (Parazitik Ve Non Parazitik)
Dr. Mustafa Şare

10.20-10.30

Ara

Ara

10.30-10.50

Peptik Ülser Hastalığı ve Komplikasyonları
Dr. Melih Akıncı

Kc Selim Lezyonları, Kc Metastazları ve Rastlantısal Kitlelerine Yaklaşım
Dr. Ender Dulundu  

10.50-11.10

Mide Tümörleri 
Dr.Oktay İrkörücü

Karaciğer Tümörleri
Dr. Deniz Balcı

11.10-11.30

Postgastrektomi Sendromları
Dr. Taylan Sezer

Karaciğer Rezeksiyonu Cerrahi Teknikleri
Dr. Mustafa Kerem

11.30-11.40

Ara

Ara

11.40-12.00

İnce Bağırsak Hastalıkları 
Dr. Anıl Çubukçu

Safra Kesesi ve Safra Yolları Selim Hastalıkları
Dr. Mutlu Doğanay

12.00-12.20

İnce Bağırsak Hastalıkları 
Dr. Anıl Çubukçu

Ekstrahepatik Safra Yolları Yaralanmaları 
Dr. Ömer Ünalp

12.20-12.40

Obezitenin Cerrahi Tedavisi, Metabolik Cerrahi
Dr. Cem Kaan Parsak

Ekstrahepatik Safra Yolları ve Safra Kesesi Habis Hastalıkları
Dr. Ömer Ünalp

12.40-13.20

Yemek Arası

Yemek Arası

13.20-13.40

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Dr. Erman Aytaç

Akut Pankreatit
Dr. Muharrem Öztaş

13.40-14.00

Kolonun Divertiküler Hastalığı
Dr. Ahmet Ziya Balta

Kronik Pankreatit
Dr. Muharrem Öztaş

14.00-14.20

İntestinal Polipler, Polipozis Sendromları
Dr. Gökhan Akbulut

Pankreasın Endokrin Tümörleri
Dr. Mehmet Fatih Can

14.20-14.30

Ara

Ara

14.30-14.50

Kolon Tümörleri
Dr. Cihangir Akyol

Pankreasın Non Endokrin Tümörleri
Dr. Mehmet Fatih Can

14.50-15.10

Rektum Tümörleri
Dr. İlker Sücüllü

Cerrahi Dalak Hastalıkları
Dr. Murat Urkan

15.10-15.30

Nadir Kolorektal Tümörler
Dr. Cihangir Akyol    

Fıtıklar (Ventral, İnguinal)
Dr. Neşet Köksal

15.30-15.40

Ara

Ara

15.40-16.00

Selim Kolorektal Hastalıklar
Dr. Gökhan Akbulut

Batın Duvarı-Omentum Cerrahi Hastalıkları
Dr. Çağatay Erden Daphan

16.00-16.20

Rektal Travma, İnkontinans, Darlık, Yabancı Cisimler
Dr. İlker Sücüllü

Retroperitoneum - Mezenter Cerrahi Hastalıkları
Dr. Çağatay Erden Daphan

16.20-16.40

Selim Anorektal Hastalıklar
Dr. Mehmet Faik Özçelik

Minimal İnvazif Cerrahi-Robotik Cerrahi, Natürel Orifis Cerrahisi
Dr. Neşet Köksal

   

Kapanış

Başvur