Türk Cerrahi Derneği 11.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu" kuruldu. Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu, yılda bir kez ülkenin her yerinden, önceden bildirilen tarih ve saatte aynı anda “web” üzerinden “online” gerçekleştirilecek “Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı” ile asistanları öğrenmeye teşvik etmeyi, neleri öğrenmeleri gerektiği konusunda yönlendirmeyi ve sınav sırasında da öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Komisyonda kurucu üyeler olarak İskender Sayek (komisyon başkanı), Levhi Akın (sorumlu yönetim kurulu üyesi), Özer Makay, Gamze Çıtlak ve Beyza Özçınar yer almaktadır.

TCD Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu


Dr. İskender SAYEK
(Komisyon Başkanı)


Dr. Levhi AKIN
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)


Dr. Gamze ÇITLAK


Dr. Özer MAKAY


Dr. Beyza ÖZÇINAR

Cerrahi Asistanları Gelişim Sınavı ve Değerlendirme Komisyonu Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.