[HP8]

SAĞ KALP YETMEZLİĞİNDE VE PULMONER HİPERTANSİYONDA NİTRİK OKSİT GAZI KULLANIMININ ETKİSİ: VAKA SUNUMU

A. Koyuncu*, A. Yava**, Y. İnce*, A. Güler*, K. Atılgan*, F. Cingöz*, U. Demirkılıç*
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp Damar Cerrahi AD
**Gülhane Askeri Tıp Akademisi Cerrahi Hemşireliği BD

Giriş: Pulmoner hipertansiyon (PH) akciğerlerin mikro-dolaşım sisteminde damar direncinde artış ve daralmalarla karakterize olan klinik ve hemodinamik etkileri olan bir sendromdur. Kardiyak cerrahinin postoperatif sürecinde PH, mortalite ve morbidite oranlarında artışa neden olabilecek bir komplikasyondur. Pulmener hipertansiyon tedavisinde nitrik oksit (NO) gazı vazodilatör ve bronkodilatör etkileri nedeniyle kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada sağ kalp yetmezliği ve PH bulunan ve nitrik oksitle tedavi edilen vakanın değerlendirilerek sunulması amaçlanmıştır. Vaka: 2000 yılında koroner arter By-pass Greft ve Mitral Valv Replasmanı operasyonu yapılan 64 yaşındaki bayan hasta iki aydır eforla gelen nefes darlığı ve son üç günde artan nefes darlığı şikâyeti ile Kalp-damar Cerrahisi kliniğimizin yoğun bakım bölümüne PH ve sağ kalp yetmezliği tanısı ile yatırıldı. Uygulamalar: Pulmoner arter basıncı (PAB) yüksek seyreden hastaya inhale-Nitrik oksit tedavisi uygulanmaya başlandı. Hastanın hemşirelik bakımında diğer yoğun bakım uygulamalarına ek olarak NO cihazının bağlantı noktalarının sık kontrolü, hatların nemden korunması ve NO cihazından kaynaklanan NO2 (nitrik-dioksit) yüksekliği takibi yer almıştır. Kan gazı takipleri pulmoner göstergeler açısından, özellikle de metHb, O2Hb, PO2, SaO2 değerleri açısından dikkatle yapılmıştır. NO’nun bir etkisi de trombosit agregasyonunu inhibe etmesi olduğundan hastanın laboratuar bulguları tam kan, Kz, Ptz analizlerinin takibi, kanama bulguları (GIS kanaması, ekimozlar, diş kanaması vs) gözlemi yapılmıştır. Ayrıca PAB ve hemodinamik göstergelerdeki değişiklikler hemşire tarafından takip edilmiş ve ekiple koordinasyon sağlanmıştır. Sonuç: NO tedavisi başlamadan önce PAB ölçümleri: 56 mmHg (ort. 39mmHg), 64mmHg (ort. 42 mmHg), NO uygulamadan sonraki PAB: 42mmHg (ort. 23 mmHg), 38mmHg (ort.21mmHg) ve 42mmHg (ort.27mmHg) olarak ölçülmüştür. NO uygulaması öncesi 68-71 mmHg olarak ölçülen PO2 değerlerinin NO uygulamasından sonra FiO2 değerinde değişiklik yapılmamasına rağmen 100-130mmHg olarak ölçülmesi üzerine FiO2 oranı %40’a düşürülmüştür. NO uygulaması sonrası hastanın hemodinamik bulguları düzelmiş ve PAB azalmıştır. PH olan hastalarda yoğun bakım ortamlarında ve uygun hemşirelik girişimleri ile yapılan NO tedavisinin pulmoner basıncı azaltmada etkisi olduğu kanısına varılmıştır.