[P244]

TIKAYICI SARILIĞA YOL AÇAN VE TÜMÖR GÖRÜNTÜSÜ VEREN KOLEDOK DİSTALİNDE YERLEŞİMLİ DUODENAL DİVERTİKÜL İÇİNDEKİ SAFRA TAŞI: VAKA TAKDİMİ

E. Karagülle*, H. Göktürk**, E. Türk*, E. Yıldırım***, H. Karakayalı*
*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD
***Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik AD

Amaç: Bu vaka sunumunda duodenal divertikül içerisindeki taşın koledok obstrüksiyonuna yol açtığı ve ameliyat öncesi tetkiklerle malignitenin dışlanamadığı hasta tartışıldı. Gereç ve yöntem: Kolondan sonra en sık divertikül görülen yer duodenumdur. Duodenal divertiküller genellikle semptom vermezler. Semptom verdikleri zaman ise çoğunlukla spesifik olmayan belirti ve bulgular gösterirler. Tanı genellikle komplikasyonlar ortaya çıkınca konur. Bu komplikasyonlardan biri de koledok obstrüksiyonudur. Sonuçlar: 56 yaşındaki bayan hasta 5 gündür olan sarılık ve karın ağrısı ile başvurdu. Hastanın öyküsünden 6 yıl önce kolon karsinomu nedeniyle genişletilmiş sağ hemikolektomi+ antrektomi+ ileokolostomi+ Bilroth II gastrojejunostomi yapılmış olduğu öğrenildi. Laboratuvar tetkiklerinde obstrüktif sarılığı olan hastaya sırasıyla üst karın ultrasonografisi, abdominal bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi ve perkütan transhepatik kolanjiografi işlemleri yapıldı. Bu tetkiklerde duodenumda 38x21 mm boyutunda nodüler oluşum izlendi. Bu oluşumun taş ya da hematoma daha düşük olasılıkla kitleye ait olabileceği düşünüldü ve ameliyat kararı verildi. Ameliyatta duodenotomi yapıldığında divertikül ve divertikül içinde koledok obstrüksiyonu yapan 5x3 cmlik taş olduğu görüldü. Taş çıkarıldı ve duodenotomi kesisi primer kapatıldı. Ameliyat sonrası 9. ayında olan hasta sorunsuzdur. Tartışma: Duodenal divertikül içinde taş oluşumu ve buna bağlı sarılık nadir görülen bir durumdur. Tıbbi teknolojilerde gelişmelere rağmen bazı durumlara ameliyat öncesi doğru tanı tam olarak konulamamaktadır. Duodenal divertikül ve buna bağlı görülen komplikasyonlarda bunlardan biri olabilmektedir.