[S117]

İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA İLİOİNGUİNAL BLOK MU YOKSA ADIM-ADIM LOKAL İNFİLTRASYON TEKNİĞİ Mİ? "KADAVRA DİSEKSİYONU İLE DEĞERLENDİRME"

Z. Ergül*, H. Kulaçoğlu*, A. Esmer**, T. Şen**, A. Elhan**
*Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Cerrahi Kliniği
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD

Giriş: lokal anestezi kasık fıtığı onarımı giderek yaygınlaşmaktadır. Geleneksel teknik, perkutan ilioinguinal bloktur; ancak olguların %30’a kadarında başarısızlık olasılığı vardır. Nadir de olsa ciddi komplikasyonlar ve geçici femoral sinir tutulumu görülebilmektedir. Lichtenstein Fıtık Enstitüsü tarafından tanımlanan adım-adım infiltrasyon tekniği direkt görüş ile uygulanmaktadır. Bu çalışmada iki yöntem anatomik olarak karşılaştırılmıştır. Yöntem: Erkek kadavranın sağ (perkutan blok) ve sol (infiltrasyon) taraflarına iki farklı yöntemle lokal anestezik yayılımını gösterecek 10 ml boya enjekte edildi. Yüzeyel yayılım gözlendikten sonra intraabdominal boyanma araştırıldı. Daha sonra preperitoneal diseksiyonla ameliyat bölgesi ve femoral sinir çevresi ortaya kondu. Bulgular: Ameliyatın yüzeyel alanı olan internal oblik kas ve fascia transversalis üzerinde her iki yöntemle de tam boyanma olmuştu. Perkutan blok uygulanan tarafta peritona kadar yaygın boyanma olduğu intraabdominal bakıyla saptandı. Diğer tarafta hemen hiç peritoneal boyanma gözlenmedi. Preperitoneal alan diseke edildiğinde, sağda, femoral sinir çevresini de tutan yaygın boyanma görülürken solda boyanma sınırlı ve femoral sinir çevresi doğaldı. Yorum: Perkutan inguinal blokta, lokal anestezik maddenin internal oblik ve transversus kasları arasında verilmeye çalışılması, amaçlanandan daha yaygın ve derin tutuluma yol açabilir. Bu yöntem sonrasında geçici femoral sinir felci görülmesi buna bağlıdır. Adım-adım infiltrasyon tekniğinde ise sadece gereken alanlar etkilenmekte, tutulumun sınırı gereğişnden derine ve femoral sinire ulaşmamaktadır. Bu yöntemin kasık fıtığı onarımları için daha uygun olduğu düşünülmüştür.