1. TTB - STE / SMG Kredi Kartı'na sahip olmak gerekmektedir. Bunun için; TTB-UDEK Hesabına 10 TL. kart ücreti yatırılarak dekontun Türk Cerrahi Derneği'ne mail (turkcer@turkcer.org.tr) olarak iletilmesi gerekmektedir.

İŞ BANKASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UDEK HESABI
TR44 0006 4000 0014 3820 0385 20

2. Form 7 doldurularak kart için yatırılan dekont ile birlikte yine Türk Cerrahi Derneği'ne mail (turkcer@turkcer.org.tr) olarak iletilmesi gerekmektedir.

3. TTB tarafından oluşturularak bize iletilen kartlar tarafınıza gönderildikten sonra kredilendirilmiş son 5 yıla ait etkinliklerinizi ve aldığınız kredileri görmek için http://www.ttb.org.tr/index.php/Kredilendirme/etkinlikkaydi-1384.html adresindeki  Katılımcı Girişi'nden giriş yapmanız ve kartınızı ilk kullanım için aktive etmeniz gerekmektedir. (Sistem sizi yönlendirecektir)  Buradan etkinliklerinizi kontrol edebilirsiniz. Katıldığınız ancak listenizde görülmeyen etkinlikleri, etkinlik ara butonundan bulup etkinliği giren sekretarya iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşarak isminizi ekletmeniz gerekmektedir. TTB-Kredilendirme Yönergesi'nde tanımlanmış öğrenme etkinliklerinden toplam 250 kredi puanı alınmalıdır. (Yılda 100 den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz). Son olarak etkinlik katılım listesi sistemden yazdırılarak dosyaya eklenecektir.

NOT: Yeterlilik Kurulu, sistemden kaynaklı sorunlar çözümlenene kadar aşağıdaki kuralın değerlendirmede kullanılmasına karar vermiş ve “Katılınan etkinliğin katılım belgesi ve/veya etkinliğin TTB-STE kredi puanını gösterir belgenin” sürekli tıp eğitiminin belgelendirmesi için yeterli olacağı görüşünü kabul etmiştir. Bu nedenle sistemde görülmeyip ancak elinizde mevcut olan katılım belgelerinizi de toplanması gereken 250 kredi puanına dahil ederek dosyanıza ekleyebilirsiniz.

4. Başvuran adayın kısa özgeçmişi ve bu süre zarfında yapmış olduğu bilimsel yayınların ve ISI-Web of Science‘da yayınlarına yapılan atıfların listesi,

5. Son 5 yıla ait yapmış veya yaptırmış olduğu mesleki uygulamaların (ameliyat, poliklinik, girişimsel işlemler - endoskopi gibi - vb.) yıllara göre tasnif edilmiş listesi,

6. Eğitici kadrolarında çalışanlar için bir yıl içinde vermiş oldukları uzmanlık öğrencisi derslerinin listesi,

7. Eğitici kadrolarda çalışanların bu süre zarfında ilgili anabilim dalı ve/veya kliniklerden yetiştirilen uzmanların isimleri ve danışmanlık yaptığı tezlerin sayısı,

8. Tüm evraklar bir üst yazı ile Yeterlilik Yürütme Kurulu'na teslim edilecektir.

Teslim edilen belgeler TCYYK tarafından değerlendirilerek uygun olan adayların belgelendirme süreleri uzatılacaktır.  Belgeleri yeterli olmayanların yeniden belgelendirme için ya sınavın 2. basamağına girerek başarılı olmaları ya da en geç bir yıl içinde eksik belgelerin tamamlamaları gerekmektedir.