Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS324 - Venöz Port Katater İmplntasyonu: 130 Olguluk Genel Cerrahi Deneyimi
İsmail Zihni
Yok
SS325 - Fournıer Gangrenlı 62 Hastanin Retrospektıf Değerlendırılmesı
Enis Dikicier
Yok
SS326 - Klorkehsidin glukonatlı yıkamanın ileostomi kapatılmasında cerrahi alan enfeksiyonu üzerine etkisi: Prospektif gözlemsel çalışma
Mustafa Göztok
Yok
SS327 - Cerrahi Kliniklerinde ERCP İşlemi
Adnan Hut
Yok
SS328 - Pankreatik Duvarlı Nekrozda Endoskopik Nekrozektomi
Fatma Ümit Malya, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu, Lütfullah Başköy, Adem Akçakaya, Kemal Dolay
Yok
SS329 - Temel ERCP eğitimi sonuçlarımız
Sezgin Yılmaz, Ogün Erşen, Ziya Taner Özkeçeci
Yok
SS330 - Elektif Kolonoskopi Öncesi Uygulanan Kolon Hazırlığı Talimatlarına Hastaların Uyumu; Anket Çalışması
Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Uğur Doğan, Umut Rıza Gündüz, Mehmet Nuri Koşar, Mehmet Tahir Oruç
Yok
SS331 - Safra Yollarına Rüptüre Kist Hidatikte Nazokistik-biliyer Drenaj
Fatma Ümit Malya, Yunus Taşçı, Hüseyin Akbulut, Adem Akçakaya, Kemal Dolay
Yok
SS332 - Genel Cerrahi Kliniğimizin Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Deneyimi
Mümtaz Erakın, Serkan Ademoğlu, Murat Akıcı
Yok
SS333 - Zorlu kolonoskopilerde alternatif bir seçenek: Su Metodu
Kenan Büyükaşık, Önder Akkuş, Aziz Arı, Cihad Tatar, Hasan Bektaş
Yok
SS334 - Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar
Sezgin Zeren
Yok
SS335 - Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi(ERCP) Deneyimlerimiz
Doğan Albayrak, Eyüp Kahya, İbrahim Ethem Cakcak, Ahmet Orhan Sunar, Yusuf Emre Aytin, Tamer Sağıroğlu, Serhat Oğuz, İrfan Coşkun, Zeki Hoşcoşkun
Yok
SS336 - Genel Cerrahlar Endoskopi Yapmalı mı? Uygulayıcıların Cerrah Olduğu Bir Devlet Hastanesinin Endoskopi Ünitesinin Rakamlarla Yanıtı !
Bülent Koca, Vedat Öztürk, Kadir Şeker, Kamil Özkök, Erdinç Acar
Yok
SS337 - Üst GİS endoskopilerdeki poliplerin histopatolojik verilerle değerlendirilmesi: 5 yıllık analiz
Abdullah Şişik, Fatih Başak, Ali Kılıç, Gürhan Baş
Yok
SS338 - Pediatrik Gastroskop Kullanımı Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Başarısını Arttırır
Doğan Albayrak, İbrahim Ethem Cakcak, Eyüp Kahya, Yusuf Emre Aytin, Ahmet Orhan Sunar, Tamer Sağıroğlu, Serhat Oğuz, İrfan Coşkun, Zeki Hoşcoşkun
Yok
SS339 - Stadart laparoskopik kolesistektomiye karşı,İğne Grasper yardımlı tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi; Retrospektif kohort çalışma
Server Sezgin Uludağ
Yok
SS340 - Tomografi ile tanısı konmuş divertikülitli hastalarda kolonoskopi yapılması gerekli midir?
Mustafa Fevzi Celayir, Mustafa Taner Ünlü, Hakan Mustafa Köksal, Uygar Demir, Kinyas Kartal, Evren Besler, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
Yok
SS341 - Üst gastrointestinal sistem endoskopisi: 7703 olgunun retrospektif analizi
Yusuf Yücel
Yok
SS342 - Cerrahi Endoskopi Kolonoskopik Polipektomi Deneyimlerimiz
Adnan Hut
Yok
SS343 - Cerrahi Endoskopi Sonuçiarımız;Klinik Deneyimlerimiz
Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Fazilet Erözgen, Muzaffer Akıncı, Akın Ünal, Mehmet Toptaş, Sinan Uzman, Gamze Çıtlak
Yok