Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1032 - Laparoskopik Subtotal Kolektomi Sonrası Gelişen Spontan Miyonekroz
Suat Can Ulukent
Yok
PS-1288 - Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Yaygın İntestinal İntramural Hematom
Nuray Ayper Öngen, Onur Özener, Mehmet Nuri Koşar, Osman Zekai Öner
Yok
PS-1033 - Low Anteriyor Rezeksiyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Anastomotik Sinüs
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Mustafa Alimoğulları
Yok
PS-1289 - Oral antikoagülan (Warfarin Sodyum) Kullanımına Bağlı Gelişen Spontan İntestinal İntramural Hematom: 4 Olgu
Di̇lek Kuzuki̇ran, Semra Demirli Atıcı, Emre Dikmeer, Emre Turgut, Yasemi̇n Akyüz Ki̇rmi̇zi̇, Kenan Teker, Bülent Çali̇k, Cengi̇z Aydi̇n
Yok
PS-1034 - Laparoskopik Kolorektal Rezeksiyonlar Sonrası Doğal Delikten Spesimen Çıkarılabilme Oranı
Servet Karagül, Cüneyt Kayaalp, Fatih Sümer, İsmail Ertuğrul, Serdar Kırmızı, Ali Tardu, Mehmet Ali Yağcı
Yok
PS-1290 - Paraaortik ve Parailiak Ekstraadrenal Yerleşimli Paraganglionoma: Olgu Sunumu
Mustafa Tahir Özer
Yok
PS-1035 - Kliniğimizdeki Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Tecrübelerimiz
Doğan Albayrak, Eyüp Kahya, İbrahim Ethem Cakcak, Yusuf Emre Aytin, Ahmet Orhan Sunar, Tamer Sağıroğlu, Serhat Oğuz, İrfan Coşkun, Zeki Hoşcoşkun
Yok
PS-1291 - Akut Abdomenin Nadir Bir Nedeni:Çölyak Trunk Trombozuna Bağlı Splenik İnfarkt
Zafer Kılbaş, Yaşar Subutay Peker, Oğuz Hançerlioğulları, Mehmet İnce, Rahman Şenocak, Hüseyin Sinan
Yok
PS-1036 - Kolon Adenokarsinomlu Olguda Testis Metastazı
Zafer Şahlı, Hasan Turgut Aydın, Mete Keskin, Baha Burak Konak, Sacit Altuğ Kesikli, Kamil Gülpınar
Yok
PS-1292 - Derleme: Karaciğer Nakli Sonrasında Erken Hepatik Arter Trombozu Yönetimi
Murat Urkan
Yok
PS-1037 - Laparoskopik Total Mezorektal Eksizyon ve Sigmoid kolon rezeksiyonunda:Kabul Edilebilir Lenf Nodu Disseksiyonu
Aziz Arı, Kenan Büyükaşık, Özgür Seğmen, Önder Akkuş, Cihad Tatar, Bülent Akçe
Yok
PS-1293 - Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada akut mezenterik iskemi olgusu
Muammer Çetinkaya
Yok
PS-1038 - Apendiksin Goblet Hücreli Karsinoid Tümörü:Olgu Sunumu
Mehmet Akif Üstüner, Bülent Aksel
Yok
PS-1294 - Akut Mezenterik İskemide Cerrahi Yönetimi
Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Ümit Alakuş, Şahin Kaymak, Orhan Kozak
Yok
PS-1039 - Lıft yöntemi ile tedavi edilen bir rektovajinal fistül
Nuraydın Özlem
Yok
PS-1295 - İlginç bir akut karın sendromu olgusu: “Bonzai” kullanımı ile tetiklenen faktör V Leiden mutasyonuna bağlı gelişen mezenter iskemisi
Emrah Mehmet Bayam
Yok
PS-1040 - Yetişkinde İnternal Herniasyona Bağlı İleus Şeklinde Bulgu Veren Malrotasyon Olgusu
Akile Zengin
Yok
PS-1296 - Metal Kapak Operasyonu Geçiren Hastaların Warfarin Kullanımına İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Ebru Sevim
Yok
PS-1041 - Bride Bağlı Gelişen Sigmoid Obstrüksiyon
Ali Hikmet Özalp, Metin Yalaza, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Alparslan Şahin, Osman Doğru
Yok
PS-1297 - Segmental Mezenterik Ven Trombozu
Zafer Şahlı, Sacit Altuğ Kesikli, Hasan Turgut Aydın, Mete Keskin, Baha Burak Konak
Yok