Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1042 - Uzun Traktlı Transsifinkterik Anal Fistüllerde Lateral Kısım Eksizyonu & Medial Kısmın Aşağı Transsifinkterik Fistüle DÖnüştürülmesi
Arif Hakan Demirel
Yok
PS-1298 - Farklı Bir İleus:İliyak Arter Anevrizması
Melek Bekler Gökova
Yok
PS-1043 - Acil Kolorektal Cerrahi de Cerrahi Alan Enfeksiyonu İçin Risk Faktörleri: Retrospektif Analiz
Turan Acar, Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı, Kemal Atahan, Erdinç Kamer, Hüdai Genç, Salih Can Çelik
Yok
PS-1299 - Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Uygulanmakta Olan Branş Poliklinikleri Hizmetinin Hasta Memnuniyeti ve Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi
Nuri Alper Şahbaz, Ahmet Cem Dural, Mustafa Gökhan Ünsal, Ahmet Hamit Kabuli, Sinan Binboğa, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hali Alış
Yok
PS-1044 - Kanamalı İnternal Hemoroidli Hastalarda Lastik Band Ligasyonu Deneyimimiz
Barış Gültürk, Ahmet Bozdağ, Servet Tali, Ali Aksu
Yok
SS001 - Cerrahi Girişim Sonrası Meme Kanserli Kadınların Yaşadıkları Deneyimler
Sabriye Sibel Taze
Yok
PS-1045 - Spontan sigmoid kolon perforasyonu
Elif Çolak, Gültekin Ozan Küçük
Yok
SS002 - Egzersizin Mastalji Üzerine Etkinliği: Ön Çalışma Sonuçları
Aysun Genç
Yok
PS-1046 - Kolon Karsinomunda Nöroendokrin Diferansiyasyon;Olgu Sunumu
Mehmet Akif Üstüner
Yok
SS003 - Meme Kanseri ile Otofaji Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ersin Borazan
Yok
PS-1047 - Low anterıor rezeksiyon sendromu görülme oranı: Tek merkez sonuçları
Erdem Can Yardi̇mci̇, Cemal Özben Ensari, Yaşar Çöpelci, Mehmet Tahir Oruç, İsmail Gömceli, Tuğrul Çakır
Yok
SS004 - Santral yerleşimli meme tümörlerinde onkoplastik teknikler
Günay Gürleyik
Yok
PS-1048 - Senkron Kolon ve Safra Kesesi Adenokarsinomu Vakası
Bora Kalaycıoğlu
Yok
SS005 - CERRAHLARIMIZIN MEME HASTALIKLARINA YAKLAŞIMLARININ VE MAMOGRAFİK TARAMA TARTIŞMALARINA BAKIŞLARININ DEĞERLENDİRilMESİ
Fatih Ağalar
Yok
PS-1049 - Kolon tıkanıklığının çok çok nadir nedenleri: pankreas kuyruk karsinomu, adrenal adenomu
Nuraydın Özlem
Yok
SS006 - Kadavrada mastektomi kontrollü meme hacim ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması; 3 boyutlu bilgisayarlı yüzey tarama, Tezel ve yeni bir yöntem
Volkan Doğru
Yok
PS-1050 - Kolorektal Cerrahide Erken Mortalite Sıklığı
Eyüp Sabri Tezcan, Saygı Gülkan, Osman Özcan
Yok
SS007 - Periareolar insizyon ile periferik meme lezyonlarına erişimde sınırlar; Metodolojik kadavra çalışması
Volkan Doğru
Yok
PS-1051 - Elektrolit imbalansı ve kafa travması zemininde gelişen Ogilvie Sendromu: Olgu Sunumu
Ali Ediz Kıvanç, Abdullah Şişik, Hakan Çakıt, Fatih Başak, Tolga Canbak, İlyas Kudaş, Onur Zambak, Suat Aktaş, Neşet Köksal
Yok
SS008 - Klinik nod negatif meme kanserli olgularda bir yada iki pozitif sentinal lenf nodu yanında ilave bir non sentinal lenf nodu metastazını belirleyen klinikopatolojik faktörler
Bahadır Öz, Alper Akcan, Hızır Akyıldız, Ertan Emek, Muhammet Akyüz, Yunus Uzmay, Hüsnü Aydın, Erdoğan Sözüer, Mehmet Patmano, Engin Ok
Yok