Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1072 - Kolorektal Cerrahi Sırasında Üreteri görünce güvende miyiz? Çift Üreter
Ali Tardu, Cüneyt Kayaalp, İsmail Ertuğrul, Mehmet Ali Yağcı
Yok
SS029 - Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunun Erken Dönem Ses Kalitesine Etkisi
Turgut Dönmez
Yok
PS-1073 - Kolon Tümöründe Nadir Bir Metastaz;Testis Metastazı
Mustafa Atabey
Yok
SS030 - Hipertiroidili hastada insidental kanser oranı azalır mı ?
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
Yok
PS-1074 - Başarıyla Tedavi Edilen 2 Strangüle Rektal Prolapsus Olgusu
Ertuğrul Karğı, Mustafa Şit, Mehmet Hayri Erkol, Semih Yaman
Yok
SS031 - Tiroidin medüller kanserinde boyun metastazlarını ve hastalık nüksünü ön görebilir miyiz?
Safa Vatansever
Yok
PS-1075 - Sakrokoksigeal Tailgut Kist Yüzey Epitelinden Köken Alan Skuamöz Hücreli Karsinom: {Nadir bir olgu}
Arif Hakan Demirel
Yok
SS032 - Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği
Nurcihan Aygün
Yok
PS-1076 - Kist Hidatiği Taklit Eden Metastatik Kolon Kanseri Olgusu
Yavuz Savas Koca, İhsan Yıldız, Girayhan Çelik, İbrahim Barut
Yok
SS033 - Tiroidektomi Sonrası Kullanılan Okside Rejenere Sellüloz’un Ses Kalitesi Üzerine Etkisi
Egemen Çiçek
Yok
PS-1077 - Masif GİS Kanama Nedeni Anal Kanalda Diuelafoy Lezyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu
Mustafa Berkeşoğlu
Yok
SS034 - Papiller Tiroid Kanserinde Neopterin ve Pro-inflamatuar Sitokin IL-1β, IL-6 ve IL-8 Değerlendirilmesi
Kemal Beksaç
Yok
PS-1078 - Ostomi Obstrüksiyonuna Bağlı İleus: Olgu Sunumu
Turan Acar, Coşkun Onak, Nihan Acar, Osman Nuri Dilek, Cengiz Tavusbay, Mehmet Hacıyanlı
Yok
SS035 - Sekonder hiperparatiroidili hastalarda cerrahi tedavi sonuçlarımız
Yusuf Tanri̇kulu
Yok
PS-1079 - Nadir bir İleus etkeni: Salmonella İnfeksiyonu
Metin Yalçın
Yok
SS036 - Tiroid Cerrahisinde Devamlı Vagus Uyarısı İle Monitorizasyon: İlk Deneyimler
Egemen Özdemir, Sabri Özden, Savaş Baba, Barış Saylam
Yok
PS-1080 - Anal Musinöz Kanserde Tanısal Zorluklar, Olgu Sunumu
Aziz Bora Karip
Yok
SS037 - Tiroid cerrahisinde loupe büyültme yararlı mı?
Canbert Çelik, Cemil Yüksel, Sabri Özden, Barış Saylam
Yok
PS-1081 - Motorsiklet kazası sonrası anal sfinkter yaralanması
Alaaddin Aydın, Volkan Doğru, Seçkin Soğucak, Muhittin Yaprak, Okan Erdoğan
Yok
SS038 - Endemik bölgede tiroidektomi sonrası bırakılan normal anatomik ve embriyolojik tiroit kalıntılarına bağlı yinelemelerin cerrahi tedavisi
Emin Gürleyik
Yok