Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1082 - Delici Kesici Alet Yaralanmasına Bağlı Rektum Perforasyonunda Rektosigmoidoskopik Onarım
Zülfü Bayhan
Yok
SS039 - Bilateral total tiroidektomi uygulanan ardışık 500 hastada rekürren larengeal sinirin ekstralarengeal varyasyonları
İsmail Cem Sormaz
Yok
PS-1083 - İyileşmeyen perianal crohn hastalığının cerrahi ve V.A.C. sistemi ile kapatılması. Olgu sunumu
Orhan Uzun
Yok
SS040 - İkincil Tiroid Cerrahisinde Komplikasyon Riski
Nurcihan Aygün
Yok
PS-1084 - Anorektal Amelanositik Malign Melanom
Mustafa Kaya
Yok
SS041 - Laparoskopik & Robotik Transperitoneal Adrenalektomi Deneyimimiz
Nuri Alper Şahbaz
Yok
PS-1085 - Üriner patolojiyi taklit eden dev apendiks müsinöz kistadenomu
Mustafa Ali̇moğullari̇, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu
Yok
SS042 - Papiller Tiroid Kanseri Tedavisi Almış Hastalarda Gebelik
Kemal Beksaç
Yok
PS-1086 - Rekto-Vajinal Fistüllerin Tedavisinde Ostomi’nin Yeri
Musa Zorlu, İbrahim Tayfun Şahiner, Mesut Bala, Mete Dolapçı, Settar Bostanoğlu
Yok
SS043 - Papiller tiroid kanserinin folliküler varyantı: Hala problemli bir durum mu?
Murat Özdemir
Yok
PS-1087 - Karsinomayı taklit eden Hamartomatöz polip
Alpaslan Şahin
Yok
SS044 - Primer Hiperparatiroidizmli Hastalarda Eşlik Eden Tiroid Patolojileri
Ömer Özduman, Sabri Özden, Barış Saylam, Tanju Tütüncü, Gül Dağlar
Yok
PS-1088 - Anal kanal malign melanomu: Olgu sunumu
Aylin Acar, Ali Kılıç, Mustafa Özbağrıaçık, Fatih Başak, Tolga Canbak, Ethem Ünal, Metin Yücel, Gürhan Baş
Yok
SS045 - Sekonder Hiperparatiroidizm Olgularında Yapılan Kriyoprezervasyonsuz Total Paratiroidektomi/Önkol Ototransplantasyon Tekniğinin Uzun Dönem Sonuçları
Tevfik Avcı
Yok
PS-1089 - Aml Hastasında, Tübülovillöz Rektal Adenom İçin Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi
Oğuz Hançerlioğulları, Yaşar Subutay Peker, Mehmet Fatih Can, Doğuş Durmuş, Sezai Demirbaş
Yok
SS046 - Sürekli vagus nöromonitörizasyonunda sinyal kaybı nedenleri ve yönetimi
Murat Özdemir
Yok
PS-1090 - Kolonoskopi öncesi bağırsak temizliği amacıyla yapılan lavmana bağlı gelişen rektal mukozal diseksiyon: Olgu sunumu
Ayşe Arduçoğlu Merter, Cemal Özben Ensari, Mehmet Tahir Oruç
Yok
SS047 - Papiller mikrokarsinomlarlarda bilateral olma olasılığını etkileyen faktörler
Deniz Tikici, Barış Saylam, Sabri Özden, Gül Dağlar, Tanju Tütüncü, Betül Bozkurt
Yok
PS-1091 - Malign melanom metastazına bağlı ileoçekal invajinasyon
Ergün Yücel, Ali İlker Filiz, İlker Sücüllü, Mehmet Çuhadar, Yavuz Kurt
Yok
SS048 - Palpe Edilemeyen Boyun Lezyonlarının Peroperatif Belirlenerek Çıkarılmasında Yeni Bir Yöntem: Magnetic Guided Occult Lesion Localization (MOLL)
Nihat Aksakal
Yok