Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1092 - Retrorektal (Presakral) Tümörlerde Laparoskopik Yaklaşım: Tail-Gut Kisti
Deniz Tikici, İlknur Turan, Bülent Cavit Yüksel
Yok
SS049 - Reoperatif tiroidektomilerde klinik deneyimimiz
Deniz Tikici, Barış Saylam, Sabri Özden, Betül Bozkurt, Tanju Tütüncü, Gül Dağlar
Yok
PS-1093 - Kolonoskopi Sonrası Submukozal Hematom
Murat Kağan Bilge, İsmail Gömceli, Erdem Can Yardımcı, Ümit Koç, Uğur Doğan, Tuğrul Çakır, Mehmet Tahir Oruç
Yok
SS050 - Süperior Laringeal Sinirin Eksternal Dalının Üst Pol Damarları ile İlişkisini Etkileyen Faktörler
Mehmet Uludağ
Yok
PS-1094 - Nodüler peritoneal ve hepatik lezyonlar ile birlikte olan ve kolon kanserini taklit eden kolonik tüberküloz
Mehmet Esat Duymuş
Yok
SS051 - Tiroid cerrahisinde kanama durdurucu olarak SurgicelTM kullanımının etkinliği; prospektif klinik çalışma
Oguzhan Dincel
Yok
PS-1095 - Barsak nekrozuna neden olan rektal yabancı cisim
İbrahim Tayfun Şahiner, Musa Zorlu, Mesut Bala, Mete Dolapçı
Yok
SS052 - Tiroidektomi Esnasında İstenmeden Uygulanan Paratiroidektomiler
Bahri Özer
Yok
PS-1096 - barsak obstrüksiyonunun ve akut batının nadir bir sebebi: çekal volvulus
Ragıp Taş, Işıl Gülşen
Yok
SS053 - Boyun Diseksiyonu yapılan Hastalarımızda Metastaza Etki Eden Faktörler
Sabri Özden, Barış Saylam, Hüseyin Çelik, Tanju Tütüncü, Betül Bozkurt, Gül Dağlar
Yok
PS-1097 - Plastik Çatala Bağlı Sigmoid Kolon Perforasyonu
Fatih Karayol, Bahattin Bayar
Yok
SS054 - D Vitamini Düzeyinin Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişme Riski Üzerine Etkisi
İsmail Cem Sormaz
Yok
PS-1098 - İzole Çekum Nekrozu
İsmail Hasırcı, Gürcan Şimşek, Ömer Batılı, Recep Demirgül, Kemal Arslan
Yok
SS055 - Hiperparatiroidinin Histopatolojik Yansımaları; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Serisi
Nuray Can
Yok
PS-1099 - Psödomikzoma Kutis: Olgu Sunumu
Cengiz Tavusbay
Yok
SS056 - İİAB sonucu "Nondiagnostik" ise Tiroid Nodüllerini Ameliyat Edelim mi?
Ümit Özdemir, Betül Bozkurt, Gül Dağlar, Barış Saylam, Tanju Tütüncü
Yok
PS-1100 - PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARINDA LOKALİZASYON TEKNİKLERİNİN karşılaştırılması
Canbert Çelik, Gül Dağlar, Cemil Yüksel, Kağan Katar, Arzu Özsoy, Pelin Arıcan, Berna Tekin
Yok
SS057 - Lateral servikal lenf nodu metastazı olan papiller tiroid kanserinde prognostik faktörler
Ulvi̇ Murat Yüksel, Sevim Turanlı, Yunus Acar, Uğur Berberoğlu
Yok
PS-1101 - Meme Tümörlerinde Moleküler Alt Tipler Ve Klinikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması
Esra Eri̇ş
Yok
SS058 - Papiller tiroid kanserinde multisentrisite ile ilişkili klinikopatotolojik faktörler
Murat Özgür Kılıç
Yok