Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1112 - Memede Ele Gelen Kitlelerin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Kor Biyopsinin Rolü
Akın Fırat Kocaay
Yok
SS069 - Endemik guatr bölgesinde tiroid biyopsilerinde saptanan önemi belirsiz atipi varlığında yaklaşım ne olmalıdır?
Burhan Mayir, Serkan Ceylan, Tuğrul Çakır, Uğur Doğan, Arif Aslaner, Yeliz Akpınar Mayir, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-1113 - Bir genel cerrahi kliniğine meme hastalığı dışında nedenlerle başvuran kadın hastalarda meme kanseri ve yıllık mamografi kontrolü farkındalığı
İlkay Halıcıoğlu, Birgül Ödül Özkaya, Sezer Akbulut, Mustafa Gökhan Ünsal, Zeliha Demirci, Selin Kapan, Halil Alış
Yok
SS070 - Tiroid Cerrahisi Sonrası Görülen Hipokalseminin Yaş İle İlişkisi
Nuri Alper Şahbaz, Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Bahadır Kartal, Deniz Güzey, Mustafa Gökhan Ünsal, Mehmet Karabulut, Halil Alış
Yok
PS-1114 - Meme Kanser Dokusunda Steroid Reseptör, VEGF ve HER2-neu Ekspresyonu Doku Örnekleme Modeline Göre Farklı Olabilir mi?
Mustafa Suphi Turgut
Yok
SS071 - Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Rolü
Nurcihan Aygün
Yok
PS-1115 - Erkeklerde Meme Kanseri
Tuğrul Kesicioğlu
Yok
SS072 - Benign Sebeplerle Yapılan Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Görülme Oranı, Klinik Deneyim
Çağrı Büyükkasap, Mahir Nasirov, İlkin İsmayilov, Aydın Yavuz, İlker Ermiş, Engin Küçükdiler, Murat Akın, Osman Yüksel
Yok
PS-1116 - Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi: Klinik deneyimimiz
Emine Kurt
Yok
SS073 - Genel Cerrahi ve Girişimsel Radyoloji kliniğinde Ultrasonografi eşliğinde yapılan 1869 TİİAB Karşılaştırılması
Hilmi Bozkurt
Yok
PS-1117 - Sentinel lenf nodu pozitif olan meme kanserlerinde aksiller diseksiyon histopatolojik sonuçların değerlendirilmesi
Murat Özgür Kılıç, Gül Dağlar, Canbert Çelik
Yok
SS074 - Hipertiroidi Nedeniylle Tiroidektomi Yapılan Hastalarda Erken Dönem Komplikasyonlarında; Hemşirenin Bakımdaki Yönetici Rolü
Emel Şengül, Yıldız Altıparmakoğlu, Burcu Ayar, Zikriye Dervişoğlu, Gülay Doğan, Murat Özcan
Yok
PS-1118 - Nadir görülen birliktelik. Granülomatöz mastit ve eritema nodozum
Murat Akın
Yok
SS075 - Masaya Bağlanabilir Ayarlanabilir Tiroid ve Meme Retraktör Sistemi
Coşkun Aydın
Yok
PS-1119 - Kadranektomi ve Mastopeksi Sonuçlarımızın İrdelenmesi
Turgut Anuk, Tülay Diken Allahverdi, Barlas Sülü, Mahmut Can Yağmurdur
Yok
SS076 - Papiller tiroid kanserinde primer tedavi sonrası tiroglobulin antikor pozitifliği takipte belirteç olabilir mi?
Sevim Turanlı, Hakan Hüsnü Mersin, Uğur Berberoğlu
Yok
PS-1120 - Granülamatöz Mastit Gelişiminde Etkili Olabilecek Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Kenan Çetin, Ersin Gündoğan, Mehmet Eser, Fırat Mülküt, Hasan Ediz Sıkar, Nejdet Bildik, Gülay Dalkılıç, Önder Altın, Selahattin Vural, Metin Kement, Muhammet Fikri Kündeş
Yok
SS077 - Paratiroid Tümörleri İçerisinde Az Karşılaşılan Paratiroid Karsinomu Deneyimimiz
Ahmet Erdoğan
Yok
PS-1121 - İdyopatik granülomatöz mastit: Tek merkez deneyimi
Arif Emre
Yok
SS078 - Tiroid Nodüllerinin Sitolojik Değerlendirmesinde Bethesda Raporlama Sistemi ile Ne Değişti?
Yunus Acar, Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Bülent Aksel, Cihangir Özaslan, Mehmet Ali Gülçelik
Yok