Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1142 - Meme Hamartomlu 28 olgumuz
Ali İbrahim Sevinç
Yok
SS099 - Rektum kanseri tedavisinde robotik ve laparoskopik cerrahinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Burçin Batman
Yok
PS-1143 - Metaplastik Meme Karsinomu; Klinik ve Patolojik Özelliklerin Analizi, Olgu serisi
Semra Salimoğlu
Yok
SS100 - Rektum kanserinde {da Vinci Xi®} robotik sistem ile mezorektal eksizyon
Volkan Özben
Yok
PS-1144 - Meme Kanserinde Onkoplastik Cerrahi Tercihlerimiz
Murat Kemal Atahan
Yok
SS101 - Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonunun Postoperatif İleus Üzerine Sıçanlardaki Etkisi
Şener Balas
Yok
PS-1145 - Meme kanserinde lenf nodu durumunun klinik, radyolojik ve patolojik değerlendirilmesi
Aybala Ağaç Ay
Yok
SS102 - Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Yayınlanma Oranları (2003-2011)
Ulvi Mehmet Meral
Yok
PS-1146 - Memenin Paget Hastalığı Deneyimimiz
Oktay Karaköse
Yok
SS103 - Postoperatif Paralitik İleus Tedavisinde Parasempatomimetik Sakız Kullanımı Etkindir
Aziz Bora Karip
Yok
PS-1147 - Nadir Bir Meme Tümörü: Tükürük Bezi Benzeri Meme Karsinomu/Adenoid Kistik Karsinom
Akın Fırat Kocaay
Yok
SS104 - Sağ kolon kanseri cerrahisinde robotik komplet mezokolik eksizyon
Volkan Özben
Yok
PS-1148 - Meme Kanseri Hastalarında Nutrisyonel Durum ve Nutrisyon Desteği; Ne zaman Başlayalım?
Eyüp Murat Yılmaz
Yok
SS105 - Kolorektal Kanserli Hastalarda Nötrofil-Platelet Skorunun (NPS) Metastatik Lenf Nodu ile Korelasyonu:
Cem Emir Güldoğan, Erdinç Çetinkaya, Şiyar Ersöz, Hüseyin Berkem, Adnan Yılmaz, Bülent Cavit Yüksel, Ahmet Keşşaf Aşlar, Mesut Tez
Yok
PS-1149 - Geriatrik meme ca olgularının karakteristikleri
Aybala Ağaç Ay
Yok
SS106 - Kronik fissure tedavisinde transanal ultrason eşliğinde botox enjeksiyonu
Ümit Sekmen
Yok
PS-1150 - Memede Nadir Bir Lezyon: Myoid Hamartom
Hande Köksal
Yok
SS107 - Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisinin Uzun Dönem Onkololojik Sonuçları
Süleyman Bademler
Yok
PS-1151 - Meme Kanseri Tecrübemiz; Demografik özellikler, Tanı ve Tedavi
Mustafa Girgin
Yok
SS108 - Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon Kanserlerinde Tek Basamaklı Rezeksiyon + Anastomoz ile Diversiyon İçeren Yöntemlerin Karşılaştırılması
Seyfi Emir
Yok