Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1192 - Metaplastik meme karsinomu
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
PS-1193 - Memenin atipisiz kolumnar hücre hiperplazisi
Ramazan Sarı, Furkan Savaş, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Ahmet Gürer
Yok
PS-1194 - Multinodüler Guatra Bağlı Hipotiroidizmin Nadir Nedeni; Dishormonogenetik Guatr
Murat Urkan
Yok
PS-1195 - Erkeğin İnvaziv Papiller Meme Kanser, Çok Nadir Bir Olgu Sunumu
Ramazan Yıldız
Yok
PS-0680 - Mental Retarde Hastanın Yabancı Cisim Yutma Alışkanlığı: Çay Kaşığına Bağlı İleum Perforasyonu
İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca, İbrahim Barut
Yok
PS-0938 - Patoloji Tetkik Sonuçlarının Hekimlerce Düzenli Takibinin Yapılmasının Önemi
Mesut Özoğul, Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0681 - Distal Özefagusun Verrüköz Karsinomu; Tanısal Zorluklarıyla Çok Nadir Bir Olgu
Oğuz Hançerlioğulları, Mehmet İnce, Yaşar Subutay Peker, Hüseyin Sinan, Sezai Demirbaş
Yok
PS-0939 - Bir Üniversite Hastanesi Ameliyathanesinde Zaman Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Arzu Köklücan
Yok
PS-0682 - Hiperplastik Polipozis Sendromu: Oldukça Nadir Görülen Kolon ve Mide Polipozisi Birlikteliği
Fuat Aksoy
Yok
PS-0940 - Türkiye'de Genel Cerrahi Derneklerinin Aydınlatılmış Onam Konusuna Verdikleri Önem
Erdinç Kamer
Yok
PS-0683 - Nadir bir akut karın nedeni: Primer pneumatozis intestinalis, olgu sunumu
Murat Kendirci
Yok
PS-0941 - Klinik Gözlem Perspektifimiz İle İntestinal Sistem Stomaları
Talar Vartanoğlu, Candaş Erçetin, Önder Önen, Ramazan Kuşaslan, Yüksel Altınel, Erkan Yavuz, Osman Bilgin Gülçiçek, Ali Solmaz, Hakan Yiğitbaş, Fatih Çelebi, Atilla Çelik, Rıza Kutaniş
Yok
PS-0684 - Çenede Cilt Metastazı ile ortaya çıkan Sağ Kolon Tümörü
Bülent Gürbüz
Yok
PS-0943 - Retrorektal kitleler: 15 vakalık seri
Ali Kılıç, Abdullah Şişik, Fatih Başak, Tolga Canbak, İlyas Kudaş, Gürhan Baş
Yok
PS-0685 - İleoçekal valve yakın anastomozun risk değerlendirmesi: Olgu sunumu
Emin Köse, Mehmet Can Aydın, Bora Koç, Mehmet Emin Gökçeimam, Yaşar Doğan
Yok
PS-0944 - Oktogeneriyanlarda Kolorektal Kanser Cerrahisinin Morbidite ve Mortalitesi
Hüseyin Özgür Aytaç, Nurkan Törer
Yok
PS-0686 - gastrik polipden adenokanser gelişimi
Umut Tüysüz
Yok
PS-0945 - On Yıllık Kolorektal Polipektomi Sonuçlarımız
Murat Çakır, Selman Alkan, Metin Mehmet Belviranlı, Celalettin Vatansev, Halil İbrahim Taşcı
Yok
PS-0687 - Akut Karın ile Başvuruda Jejunal Divertikül Perforasyonu, Olgu Sunumu
İsmail Çalıkoğlu, İbrahim Burak Bahçecioğlu, İlkin Heşimov, Akın Fırat Kocaay, Cihangir Akyol
Yok
PS-0946 - Çekal lümen obliterasyonu
Nuraydın Özlem
Yok