Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0719 - Karaciğer dışı primer karın içi tutulum gösteren 18 olguluk nadir kist hidatik serisi; Klinik bulgular ve Cerrahi sonuçlar: Çift merkez deneyimi
Şafak Öztürk
Yok
PS-0978 - Fibrin Glue'in intraabdominal adezyon oluşturma potansiyeli: Deneysel çalışma
Veysel Garani Soylu
Yok
PS-0720 - Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Gelişen Wernicke Ensefalopatisi
İsmail Zihni, Kazım Çağlar Özçelik, Sezai Kantar, Oktay Karaköse, Hüseyin Pülat, Selahittin Koray Okur, Hasan Erol Eroğlu
Yok
PS-0979 - Çapraz bağlı hyalüronan jel uygulamasının kolon anastomoz iyileşmesi ve erken adezyon oluşumuna etkisi
Sezer Gürer
Yok
PS-0721 - Paraaortik Schwannoma’nın Eksizyon ile Başarılı Tedavisi
Eyüp Kahya
Yok
PS-0980 - Dev Rektal Villöz Adenomun Transanal Mukozal Eksizyonu: İlk Deneyimimiz
Zeynep Özkan
Yok
PS-0722 - Kronik böbrek yetmezliği hastalarında peritoneal diyaliz kateteri yerleştirilmesinde laparoskopik ve perkütan yöntemlerinin karşılaştırılması
Gökalp Okut
Yok
PS-0981 - Kolon Adenokarsinomlarında Lenfanjiogenez ve Prognostik Önemi
Güray Aktürk
Yok
PS-0723 - Nadir Bir Olgu: Batın Ön Duvarından Köken Alan Dev Desmoid Tümör
Musa Zorlu, İbrahim Tayfun Şahiner, Mesut Bala, Mete Dolapçı, Settar Bostanoğlu
Yok
PS-0982 - İnsidental saptanan rektum nöroendokrin karsinomu: olgu sunumu
Orhan Üreyen, Enver İlhan, Uğur Gökçelli
Yok
PS-0724 - Atipik Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu:Sol İnguinal Bölge
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu, Gökhan Akkurt, Mustafa Alimoğulları, Arzu Boztaş
Yok
PS-0983 - İzole çekum duvarı nekrozu; 2 olgu deneyimi
Salih Tuncal
Yok
PS-0725 - Argan Yağının Postoperatif Adezyonlar Üzerine Anti-adeziv Etkisi
Dursun Özgür Karakaş
Yok
PS-0984 - Akut Batın Nedeni Olarak Soliter Çekum Divertikülü: Olgu Serisi
Cengiz Tavusbay, Oğuzhan Özşay, Fevzi Cengiz, Turan Acar, Emine Özlem Gür, Emir Çapkınoğlu, Nihan Acar, Evren Durak, Kemal Atahan, Mehmet Haci̇yanli̇
Yok
PS-0726 - Ovaryan venden sağ atriuma uzanan uterin kaynaklı leiomyomatozis: Tanı ve tedavide gecikmiş bir olgu
Ömer Arda Çetinkaya, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, İsmail Çalıkoğlu, Cüneyt Köksoy
Yok
PS-0985 - Anogenital Buschke Loewenstein Tümörü (Dev Condyloma Acuminata) Zemininde Gelişen Verrüköz Karsinom: Olgu Sunumu
Şevket Barış Morkavuk, Murat Güner, Orhan Kalaycı, Mehmet Aslan, Kağan Gökçe, Salim Demirci
Yok
PS-0727 - Pilonidal sinüs hastalığının nadir yerleşim yeri: Umblikal sinüs vaka serisi
Şahin Kahramanca
Yok
PS-0986 - Nadir Görülen Bir Olgu: Çekal Ülser Görünümlü İzole İntestinal Tüberküloz
Murat Akıcı, Serkan Ademoğlu, Mustafa Yavuz, Mümtaz Erakın, Emre Ballı, Yüksel Arıkan
Yok
PS-0728 - Adneksiyal Kitleyi Taklit Eden Dev Ancient Schwannoma
Oktay Karaköse
Yok
PS-0987 - Osteomyelit ile başvuran hastada uyluğa uzanan suprasfinkterik atipik perianal fistül vakası (bacak fistülü)
Çağlar Ertekin, Wafi Attaallah
Yok