Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0729 - Erişkin Bir Hastada Tekrarlayan Umblikal Enfeksiyon nedeni: Omfalomezenterik Kist
Ahmet Ünal
Yok
PS-0988 - Ekstraperitoneal rektum yaralanmasında TEO yardımlı onarım
Erkan Güler, Tayfun Yoldaş, Alper Uğuz, Gürkan Uzun, Mustafa Yılmaz, Cemil Çalışkan, Erhan Akgün, Mustafa Korkut
Yok
PS-0730 - Karaciğer Kist Hidatiğine eşlik eden Dev Renal Kist Hidatik: Nadir bir olgu sunumu
Kutan Özer
Yok
PS-0989 - Ratlarda Deneysel Çekum-Assenden Kolon Volvulusunda Detorsiyondan Sonra İskemi-Perfüzyon Hasarının Önlenmesinde Atorvastatin Ve N-Asetil Sisteinin Etkileri
Mehmet Yaşar
Yok
PS-0731 - Pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde unroofing ve küretaj tekniği ara sonuçlarımız
Engin Ölçücüoğlu
Yok
PS-0990 - Nadir Bir Vaka:Retrorektal kistik hamartom(tailgut kist)literatür eşliğinde olgu sunumu
Soykan Arıkan
Yok
PS-0732 - Primer retroperitoneal musinöz kistadenom: Olgu sunumu
Özgür Akgül, Hüseyin Çelik, Deniz Tikici, Erdinç Çetinkaya, Tolga Dinç, Mehmet Keşkek
Yok
PS-0991 - Rektumun Primer Malign Melanomu: İki olgu sunumu
İbrahim Atak
Yok
PS-0733 - Periferik vaskuler yaralanmalarda Tedavi Yöntemlerimiz
Emre Kubat
Yok
PS-0992 - İntestinal Endometriozis: İki Olgu Sunumu
Abuzer Dirican
Yok
PS-0734 - Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Nutrisyonal Durum Taraması
Eyüp Murat Yılmaz
Yok
PS-0735 - Nadir Bir Olguda Beklenmedik Nadir Bir Komplikasyon: Transfüzyon İle İlişkili Akut Akciğer Hasarlanması
Ebubekir Gündeş
Yok
PS-0736 - İzole Ekstremite Perfuzyonu Sonrası Cerrahi Uygulanan Aksilla Yerleşimli Malign Melanom: Olgu Sunumu
Şevket Barış Morkavuk, Murat Güner, Ebru Esen, Kağan Gökçe, Abdullah Durhan, Ali Ekrem Ünal
Yok
PS-0737 - Son derece nadir bir olgu: Warty Diskeratom
Ahmet Alyanak
Yok
PS-0738 - Derinin Nadir Fakat Özellik Arzeden Tümörü:Ekrin Poroma
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Mehmethan Cihan
Yok
PS-0739 - Nadir görülen bir boyun tümörü olan Ektopik Timoma; Olgu sunumu
Varlık Erol
Yok
PS-0740 - Hidradenitis süpürativa sınıflamasında hematolojik parametreler yardımcı olabilir mi?
Necdet Fatih Yaşar, Mustafa Ufuk Uylaş, Mustafa Başpınar, Hakan Sarsılmaz, Ersin Ateş, Serdar Erkasap, Adnan Şahin
Yok
PS-0741 - Agresif Anjiyomiksoma: Erkekte Nadir Bir Pelvis Tümörü
Süleyman Utku Çelik, Akın Fırat Kocaay, Burak Kutlu, İlkin Heşimov, Ayhan Bülent Erkek
Yok
PS-0742 - Primer Retroperitoneal Kist Hidatik: Bir Olgu Sunumu
Ahmet Er, Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, İpek Türkoğlu, Emir Çapkınoğlu, Atilla Örsel, Mustafa Peşkersoy
Yok
PS-0743 - İntraabdominal Migrasyon Gösteren Rahim İçi Araçların Laparoskopik Yönetimi: 2 Olgu Sunumu
Barış Mantoğlu, Güven Erdoğrul
Yok