Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0871 - Karaciğerde kitle ile kendini gösteren safra kesesi perferasyonuna bağlı abse formasyonu
İlhan Bali̇
Yok
PS-0614 - Doksisiklin kullanımına bağlı gelişen özofajit olgusu
Hüseyin Çi̇yi̇ltepe, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez
Yok
PS-0872 - Safra Kesesinde Metaplazi Saptanan Olgularımız
Barlas Sulu, Turgut Anuk, Tülay Diken Allahverdi, Musa Sinan Eren, İhsan Volkan Pençek, Mahmut Can Yağmurdur
Yok
PS-0615 - Lipomun nadiren mide çıkış tıkanıklığı ile başvuruya sebep olduğu olgu
Nuraydın Özlem
Yok
PS-0873 - Kolesistektomi Sonrası Geç ve Nadir Gelişen Bir Komplikasyon: Biliyer sinüs
İbrahim Barut, İhsan Yıldız, Yavuz Savaş Koca
Yok
PS-0616 - Nadir görülen bir olgu: primer gastrik koryokarsinom
Murat Güner, Şevket Barış Morkavuk, Ebru Esen, Orhan Kalaycı, Abdullah Durhan, Ali Ekrem Ünal
Yok
PS-0874 - Safra kesesinin polipoid lezyonlarına kolesistektomi yapılsın mı?
Ömer Parlak
Yok
PS-0617 - Nadir Bir Olgu: Özefagusta Squamöz Papillom
Servet Tali, Barış Gültürk, Ali Aksu, Ahmet Bozdağ
Yok
PS-0875 - Hepatik Echinococcus Alveolaris, Sağ Hepatektomi ve Parsiyel Vena Cava Rezeksiyonu
Mehmet Can Aydın, Emin Köse, Bora Koç, Nilay Tuğba Baz, Servet Rüştü Karahan
Yok
PS-0618 - Nüks Kolon Tümörü ve Duodenal Müsinöz Adenokarsinom
Mehmet Altuğ Kazak, Tuğrul Çakır, Burhan Mayır, Erdem Can Yardımcı
Yok
PS-0876 - Sağ hepatik kanal taşı bulunan hastada hepatik kanalların görüntülenmesinde pediatrik sistoskop kullanılması
Bülent Kaya, Aziz Bora Karip, Orhan Aras, İksan Taşdelen, Ender Onur, Kemal Memişoğlu
Yok
PS-0619 - İnce Barsak Rezeksiyonu sonrası gelişen şilöz asit: Olgu sunumu
Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
Yok
PS-0877 - Karaciğer Kist Hidatiğinde Cerrahi İle Eş Zamanlı İntraoperatif Drenaj
Eyüp Kahya, Mustafa Talha Sütcü, Gürhan Çelik
Yok
PS-0620 - epidermoid kist mezenterde çok çok nadir yerleşim olgu sunumu
Nuraydın Özlem
Yok
PS-0878 - Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatınının Zorluğunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Ali Solmaz, Osman Bilgin Gülçiçek, Aytaç Biricik, Candaş Erçetin, Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Sinan Arıcı, Atilla Çelik, Fatih Çelebi
Yok
PS-0621 - Genel Cerrahi kliniğimizde ameliyat edilip gastrointestinal stromal tümör tanısı alan hastaların geriye yönelik incelemesi
Talha Sarıgöz
Yok
PS-0879 - Meme Kanseri Tanısıyla Kemoterapi Almakta Olan Hastada Safra Kesesi Adenomyomatozisi
Niyazi Karaman, Uygar Olgen, Bülent Aksel, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
Yok
PS-0622 - Mide Kanseri Nedeniyle Radikal Gastrektomi Yapılan Hastada Nadir Görülen Bilateral Hepatik Arter Anomalisi (Michel Tip XI)
Hüseyin Çi̇yi̇ltepe, Ulaş Aday, Durmuş Ali Çetin, Ebubekir Gündeş, Aziz Serkan Senger, Orhan Uzun, Mustafa Duman
Yok
PS-0880 - Tesadüfen Rastlanan Safra Kesesi Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
Serkan Ademoğlu, Mümtaz Erakın, Mustafa Yavuz, Osman Barış Öztürk, Ogün Erşen, Enes Şahin, Murat Akıcı, Sezgin Yılmaz, Yüksel Arıkan
Yok
PS-0623 - Endoskopi Ünitemizde Farklı Sebeblerden Dolayı Yapılan Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Saptanan Özefagus Divertikülleri
Durmuş Ali Çetin, Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Ulaş Aday, Kamuran Cumhur Değer, Orhan Uzun, Erdal Polat, Mustafa Duman
Yok