Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS244 - Tıp eğitiminde video yardımlı egitim, metin okumadan daha mı başarılı?
Özgür Albuz
Yok
SS245 - Hekim-Hasta İlişkisini Etkileyen Faktörler; Bir Genel Cerrahi Polikliniği Sonuçları
Özlem Öndeş Bayar
Yok
SS246 - T1-T2 Mide Kanserlerinde Uygulanan Cerrahi Yaklaşımlar
Mahir Nasirov, İlkin İsmayilov, Çağrı Büyükkasap, Aydın Yavuz, Hasan Bostancı, Osman Yüksel
Yok
SS247 - Mide Kanserinde ek organ rezeksiyonu
Serhan Derici
Yok
SS248 - Başarısız Antireflü Operasyonları için Reoperasyonların Klinik Sonuçları
Fahrettin Acar, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yılmaz, Serdar Yormaz, Mustafa Şahin
Yok
SS249 - Kısa Barsak Sendromu Olan Ratlarda Adipoz Kaynaklı Kök Hücre Uygulamasının Etkileri: Deneysel Çalışma
Tugan Tezcaner
Yok
SS250 - Mide Kanserine Çevre Mukozada Eşlik Eden Prekanseröz Lezyonlar Varmı
Bahri Özer
Yok
SS251 - Over kanseri sitoredüktif cerrahisinde barsak rezeksiyonu sonuçları
Serdar Gökay Terzioğlu
Yok
SS252 - Sitoredüktif Cerrahi ile birlikte İntraperitoneal Sıcak Kemoterapinin Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi
Özgül Düzgün
Yok
SS253 - Akut Appandisitlerde Laparoskopik ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Adnan Hut, Doğan Yıldırım, Akın Ünal, Ahmet Kocakuşak, Mehmet Kulus
Yok
SS254 - Deneysel korozif özefagus yanıklarında sarımsak yağının (Allium Sativum) yararlı etkileri
Ceren Şen Tanrıkulu
Yok
SS255 - Peptik ülser perforasyonu tamiri operasyonu sonrası sağkalım
Eyüp Sabri Tezcan
Yok
SS256 - Ülser kökenli akut qastroduodenal kanamaların cerrahi tedavisinde betaleykinin klinik-immünolojik verimliliği
Cabbar Hacıyev
Yok
SS257 - Peptik ülser perforasyonu ve ramazan ayı ilişkisi
Saygı Gülkan
Yok
SS258 - Serum Fizyolojikle Yapılan Lavaj Sıcaklığının Peritoneal Fibrinoliz ve Adezyon Gelişimine Etkisi
Yavuz Savas Koca
Yok
SS259 - Anastomoz Kaçaklarında Yeni Tedavi Yöntemi: Parsiyel Kaplı Self Expandabl Metal Stent
Ulaş Aday
Yok
SS260 - Gastrektomide ≤15 lenf nodu varlığında N evreleme sistemlerinin prognostik etkinliği
Murat Özgür Kılıç, Salih Burak Gündoğdu, Mesut Tez
Yok
SS261 - Mide Kanseri Tedavisinde D2 Küratif Gastrik Rezeksiyonun Operatif Mortalite ve Sağkalım Üzerine Etkisi
Recep Çağlar
Yok
SS262 - Mide Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Tedavi
Mahir Nasirov, İlkin İsmayilov, Çağrı Büyükkasap, Hasan Bostancı, Osman Yüksel
Yok
SS263 - Serum ve periton sıvısı CEA ve CA 19-9 değerlerinin mide adenokarsinomu TNM evresi ve peritoneal yayılımının belirlenmesindeki etkisi
Mustafa Hasbahçeci, Enver Kunduz, Fatma Ümit Malya, Yunus Taşçı, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu, Adem Akçakaya
Yok