Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0279 - Fournier Gangreninde Etkin Yara Bakımının Önemi
Uğur Doğan
Yok
PS-0536 - Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı "Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Birimi”nin Mide Kanseri Deneyiminden On Yıllık Bir Kesit
Serhan Derici
Yok
PS-0280 - Komplike ve nüks etmiş zor pilonidal sinüs vakasında postoperatif VAC kullanımı:Olgu Sunumu
Hakan Mustafa Köksal, Mustafa Fevzi Celayir, Kinyas Kartal, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
Yok
PS-0537 - Trunkal vagotominin ince barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi
Muzaffer Önder Öner, Mehmet Kadir Bartın, Eyüp Murat Yılmaz, İlhan Taşdöven
Yok
PS-0282 - Neden Deneysel Hayvan Çalışması Yapıyoruz?
Burhan Mayir, Tuğrul Çakır, Arif Aslaner, Uğur Doğan, Erdem Can Yardımcı, Yeliz Akpınar Mayir, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-0538 - Splenik Arter Anevrizması Tanılı bir Hastaya Cerrahi Yaklaşım
Kamuran Cumhur Değer
Yok
PS-0283 - Cerrahi Alanında En Çok Atıf Alan Makaleler: Son Beş Yıllık Bibliyometrik Analiz
Fatih Aydoğan
Yok
PS-0539 - Mide kanserlerinde metastatik lenf nodu sayısı ile metastatik lenf nodu oranının prognoz üzerine etkisinin araştırılması
Hüseyin Göbüt
Yok
PS-0284 - Cerrahi Hemşireliğinde Teknoloji Kullanımı Ve Uygulamadaki Yeri
Türküz Burşuk
Yok
PS-0540 - Bariatrik Cerrahi Sırasında Mideye Yerleştirilen Tüplerin Zımbalanması: Olgularımızın Retrospektif Analizi ve Literatürün Sistematik Derlemesi
Cüneyt Kayaalp, Servet Karagül, Fatih Sümer
Yok
PS-0285 - Radyolog dışı uzman hekimlerin yaptığı ultrasonun teşhis ve tedavideki önemi
Kenan Binnetoğlu
Yok
PS-0541 - Gastrik-duplikasyon kisti
Ozan Barış Namdaroğlu
Yok
PS-0286 - Laparoskopik Cerrahinin Eğitiminde Basit Bir Eğitim Kutusunun Katkısı
Eyüp Murat Yılmaz
Yok
PS-0542 - Mide Liposarkomu: Literatürdeki 15.Vaka
Serkan Fatih Yeğen
Yok
PS-0287 - Malign ve Benign Tiroid Patolojileri ile Meme Lezyonları Arasında İlişki Var mı?
Ceyhun Erdoğan, Cemil Yüksel, Canbert Çelik, Betül Bozkurt
Yok
PS-0543 - Olgu sunumu: Özofagus gastrointestinal stromal tümörü
Oğuzhan Özşay
Yok
PS-0288 - Tiroid Cerrahisi Komplikasyonlarında Branşlaşma Faktörünün İncelenmesi: Branşlaşmaya Gitmiş Yüksek Volümlü Bir Kliniğin Branşlaşma Öncesi ve Sonrası Sonuçlarının Karşılaştırılması
Kenan Çetin, Metin Kement, Selahattin Vural, Ersin Gündoğan, Aytaç Emre Kocaoğlu, Erkan Çelik, Levent Kaptanoğlu, Hasan Ediz Sıkar, Nejdet Bildik
Yok
PS-0544 - Laparoskopik total gastrektomize edilen multifokal gastrik nöroendokrin tümör olgusu
Doğan Fakıoğlu, Yurdakul Deniz Fırat, Muhammed Doğangün, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
Yok
PS-0289 - Tiroid kanserinde santral boyun diseksiyonu geçici komplikasyonların artışı ile ilişkilidir
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Mehmet Uludağ
Yok
PS-0545 - Karın Ağrısına Neden Olan Bir Paraganglioma Olgusu
Yusuf Yağmur, Mehmet Babür, Mehmet Ali Can, Serdar Gümüş, Birhat Şimşek
Yok