Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0310 - Dev Guatrlı Olgularda;Ameliyatı İle Operatif Komplikasyonlar Arasındaki İlişki
Fati̇n R Polat, Ufuk Coşkunkan, İlhan Bali
Yok
PS-0566 - Kolonik ve İntestinal Malrotasyon-Midgut Volvulus-Paraduodenal Herni
Semih Yaman, Mustafa Şit, Ertuğrul Karğı, Mehmet Hayri Erkol, Muhammet Fatih Keyif
Yok
PS-0311 - Yetişkin Çağda Görünen Meckel divertikülleri: Klinik özellikler ve tedavisi
Cengiz Tavusbay, Osman Nuri Dilek, Oğuzhan Özşay, Serkan Karaıslı, Emine Özlem Gür, Necat Cin, Fevzi Cengiz, Atahan Acar, Mehmet Haci̇yanli̇
Yok
PS-0567 - Meckel Divertikülüne Bağlı Gelişen İki İnvajinasyon Olgusu
Cenk Yazkan
Yok
PS-0312 - Tiroid Kanseri İçin Selektif Boyun Diseksiyonu Kararında Ultrasonografinin Yeri
Hüseyin Özgür Aytaç, İlker Murat Arer, Mehmet Akın Tarım
Yok
PS-0568 - İleusa Neden Olan İnce Barsak Lenfoması
Ramazan Kuşaslan
Yok
PS-0313 - Hiperparatiroidi tanısı sonrası eş zamanlı paratiroit ve tiroit cerrahisi uygulamaları
Emin Gürleyik
Yok
PS-0569 - Servikal Anostomozlu Torakoskopik ve Laparoskopik Özefajektomi: Olgu Sunumu
İbrahim Atak
Yok
PS-0314 - Primer Hiperparatroidizm Cerrahisinde Minimal İnvaziv Radyoguided Paratroidektomi ile birlikte İntraoperatif QPTH ölçümü yaptığımız hastalardaki sonuçlarımız
Ali İbrahim Sevinç
Yok
PS-0570 - Nissen fundoplikasyonu sonrası geç dönemde görülen mide volvulusu
Ozan Barış Namdaroğlu, Savaş Yakan, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım
Yok
PS-0315 - Yaşlı hastalarda total tiroidektominin etkinliği ve güvenilirliği
Selim Sözen
Yok
PS-0571 - Araç içi trafik kazası sonrası plevral effüzyon ve ampiyeme eşlik eden geç dönem travmatik diafragma hernisi
Mustafa Şit, Ertuğrul Karğı, Semih Yaman, Mehmet Hayri Erkol, Muhammet Fatih Keyif
Yok
PS-0316 - Dermatofibrosarkoma Protuberans Tiroid Metastazı
Meriç Emre Bostancı
Yok
PS-0572 - Duodenum Tümörlerinde Nadir Bir Komplikasyon; Wernicke Ensefalopatisi
Faruk Pehlivanlı, Oktay Aydın, Gökhan Karaca, İsmail Özler
Yok
PS-0317 - İnsidental paratiroidektomide cerrahın tecrübesi ne derecede etkili ?
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
PS-0573 - Gastrointestinal kanamanın nadir nedeni Dieulafoy lezyonu / Olgu Sunumu
Mehmet Fati̇h Eki̇ci̇
Yok
PS-0318 - Çeşitli Nedenlerle Toraks ve Servikal Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Hastalarda Saptanan İnsidental Tiroid Nodüllerine Yaklaşım:1450 Hasta
Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, Mesut Özoğul, Turan Acar, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0574 - Apendiküler Endometriozis
Zafer Şahlı, Hasan Turgut Aydın, Mete Keskin, Baha Burak Konak, Sacit Altuğ Kesikli
Yok
PS-0319 - Primer Hiperparatiroidide Hedeflenmiş Paratiroidektomi Güvenli Bir Ameliyat mıdır?
Ali Gençoğlu
Yok
PS-0575 - Nadir Görülen Mide Tümörü Olgusu: Gastrik Lipom
Fevzi Cengiz
Yok