Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS264 - Vücut morfometrik ölçüm değerlerinin mide adenokarsinomunun postoperatif komplikasyonlara ve lenf nodu kalitesine etkisi
Mustafa Hasbahçeci
Yok
SS265 - Özofagus Kanseri Cerrahi Tedavisinde Ivor-Lewis Yöntemi ve Jejunal Greft ile Rekonstruksiyonun Karşılaştırılması
Barış Özcan
Yok
SS266 - Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı "Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi" biriminin On Yıllık Mide Kanseri Deneyimi
Serhan Derici
Yok
SS267 - Laparoskopik Anti Reflü Cerrahisi Sonrası Gelişen Nükslerin Laparoskopik Revizyon Cerrahisi ile Onarımı
Haydar Celasin
Yok
SS268 - Mide adenokarsinomunda postoperatif pankreatik fistül gelişimini etkileyen faktörler
Mustafa Hasbahçeci, Merve Büşra Cengiz, Fatma Ümit Malya, Enver Kunduz, Yunus Taşçı, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu, Adem Akçakaya
Yok
SS269 - Mide kanseri nedeniyle ameliyat olan yaşlı hastalarda uzun dönem sonuçlarımız
Uygar Demir, Emre Bozkurt, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Mihmanlı
Yok
SS270 - Mide Kanserinde Evreleme Sistemlerinin Karşılaştırılması
İhsan Gündüz
Yok
SS271 - Mide kanserinde tartışmalı prognostik faktör: Tümör boyutu
Emre Bozkurt, Uygar Demir, Özgür Bostancı, Cemal Kaya, Sinan Ömeroğlu, Ufuk Oğuz İdiz, Mehmet Mihmanlı
Yok
SS272 - Mide Kardiya Kanserlerinde Küratif Cerrahide Splenektomi Yapılmalı mı?
Mahir Nasirov, Çağrı Büyükkasap, İlkin İsmayilov, Aydın Yavuz, Cihangir Emral, Osman Yüksel
Yok
SS273 - Ratlarda Duodenum Yaralanmalarında Primer, Serozal Yama ve Domuz Dermal Kollajeni ile Onarımın Karşılaştırılması
Tayfun Bişgin, Tufan Egeli, Tarkan Ünek, Mustafa Talha Sütçü, Sülen Sarıoğlu
Yok
SS274 - Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan gastroskopik poliplerin analizi
Erkan Oymacı
Yok
SS275 - Gastrointestinal kanser nedeniyle Klopidogrel (Plavix®) tedavisi altında elektif major abdominal cerrahi yaptığımız altı hastanın sonuçları
Kamuran Cumhur Değer, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Orhan Uzun, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Erdal Polat, Mustafa Duman
Yok
SS276 - Gastrointestinal sistem cerrahisi uygulanacak hastaların sübjektif global değerlendirme yöntemi ile beslenme durumlarını incelenmesi
Aylin Erdim, Ahmet Özdemir Aktan
Yok
SS277 - Gastroözofageal Reflü Hastalığında Robotik Nissen Fundoplikasyonu
Onur Bayraktar
Yok
SS278 - Mide Kanseri Cerrahisinde Dokuz Yıllık Klinik Deneyimlerimiz: Retrospektif İnceleme
Orhan Uzun
Yok
SS279 - Mide kanserinde laparoskopik gastrik rezeksiyon deneyimimiz
Murat Güner, Ebru Esen, Şevket Barış Morkavuk, Ali Ekrem Ünal, Salim Demirci
Yok
SS280 - Mide yerleşimli gastrointestinal stromal tümörlerde açık ve laparoskopik cerrahinin karşılaştırılması
Emir Çapkınoğlu, Evren Durak, Turan Acar, Ahmet Er, Yasin Peker, Salih Can Çelik, Gülden Ballı, Nihan Acar, Mehmet Hacıyanlı
Yok
SS281 - Üst Gastrointestinal Kanser Cerrahisinde Enteral İmmünonutrisyonun Etkisi: Prospektif Bir Çalışma
Musa İlgöz, Selim Yiğit Yıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki, Ali Çiftçi, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Osman Civil, Hamdi Taner Turgut, Özkan Subaşı, Ali İmran Küçük, Abdullah Güneş
Yok
SS282 - Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonlarında Gastrika Breveslerin Kesilmesinin Mide Fundus ve Dalak Kanlanması Üzerine Etkilerinin Dinamik MRG ile Değerlendirilmesi
Gökhan Akkurt
Yok
SS283 - İnce Bağırsak Nakli Deneyimimiz
Cem Tugmen
Yok