Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
H32 - Obez hasta bireylerin bakımında cerrahi hemşirelerinin karşılaştıkları sorunlar
Gülay Altun Uğraş
Yok
PS-0194 - Kolonik iskemili hastada insidental saptanan dev jejunal lipom ve eş zamanlı cerrahi tedavi
Elif Çolak, Gültekin Ozan Küçük
Yok
H33 - Stomalı Yaşamdan Bir Kesit: “Kolostomili Çocuğumla 11 Ay Yaşamak”
Nazife Gamze Özer
Yok
PS-0195 - 1718 apendektomi olgusunun analizi
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
H34 - Bir Hastanede DSÖ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygulanması ve Deneyimlerin İncelenmesi: {Odak Grup Görüşmesi}
Emine Yöntem
Yok
PS-0196 - Bursa Devlet Hastanesinde Laparoskopik apendektomi deneyimimiz
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
H35 - Cerrahi El Yıkama Becerisinin Kazandırılmasında Laboratuvar Uygulamasının Etkisi: Gözlemsel Çalışma
Ahmet Karaman
Yok
PS-0197 - Nadir bir olgu; künt travmaya bağlı her iki duvardan mide perforasyonu
Nuraydın Özlem
Yok
H36 - Donör Nefrektomide Postoperatif Görsel Ağrı Skalası Kullanımı Ve Ağrı Yönetimi
Fidan Acar Çakır
Yok
PS-0198 - Hemorajik Şok Nedeni; Gastrik Dieulafoy Lezyonu
Ahmet Erdoğan
Yok
H37 - Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Ve Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrı Durumlarının Değerlendirilmesi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ahmed Yasin Yavuz, Dr. Ece Uysal
Yok
PS-0199 - Perifer Devlet Hastanesi açık karın deneyimleri
Ali Cihat Yıldırım
Yok
H38 - Bir Üniversite Hastanesi Olma Yolunda Hemşirelik Bakım Planlarını Bilgisayar Sİstemine Yüklemeye Yönelik Hemşire Düşünceleri
Arzu Tuna
Yok
PS-0200 - Enfeksiyöz Mononükleoza bağlı spontan dalak rüptürü
Bilal Arslan
Yok
H39 - Ventilatör ile ilişkili pnömoninin önlenmesinde güncel yaklaşımlar
Berrak Balanuye
Yok
PS-0201 - Grade IV Karaciğer Laserasyonda Nonoperatif İzlem: Olgu Sunumu
Ertuğrul Karabulut, Volkan İnce, Bora Barut
Yok
H4 - Major Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Abdominal Korse Kullanımının Hastanın Solunum ve Gastrointestinal Sistem Fonksiyonları, Mobilizasyonu ve Ağrısı Üzerine Etkisi
Emine Arıcı
Yok
PS-0202 - Abdominal Koza Sendromu ve Perfore Apandisit Birlikteliği: Olgu Sunumu
Ertuğrul Karabulut, Ceyhun Erdem, Emrah Şahin, Felat Çiftçi, Volkan İnce
Yok
H40 - Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonlarından Korunmada Hemşirelerin Aldıkları Önlemler *
İnci Kırtıl
Yok
PS-0203 - Primer Peritoneal Kist Hidatik Rüptürü Olgu Sunumu
Kemal Gündoğdu
Yok