Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
HP009 - Dorethea E. Orem’in Özbakım Teorisine Göre Karotis Endarterektomi Ameliyatı Geçiren Hastanın Bakımı
Aydanur Aydi̇n, Perihan Şimşek, Dilek Çilingir
Yok
HP010 - İntörn hemşirelerin cerrahi uygulama alanına ilişkin görüşleri: swot analizi
Meryem Yavuz Van Giersbergen, Aliye Okgün Alcan, Yasemin Altınbaş, Burçak Şahin Köze, Arzu Aslan, Özlem Soyer Geçkil, Hatice Eda Yoltay, Sinem Geçit
Yok
HP011 - Genel cerrahi endoskopi laboratuarında nadir bir rektumda yabancı cisim: Lavman Kapağı
Deniz Efeoğlu, Ayşe Öztürk, Ümit Turan, Sefa Özyazıcı
Yok
HP012 - Bariyatrik Cerrahide Bakım Haritası Kullanımı
Nihan Yavuz, Bilgen Ormancı, Canan Sarı, Arife Gül, Meryem Belören
Yok
HP013 - Robotik Genel Cerrahi Ameliyatlarında Hemşire Faktörü: Adana Numune Hastanesi İlk Deneyimleri
Nuh Bayram, Yasemin Alkaç, Ezgi Dikici, Hatice Özdemir, Raziye Gül, İlknur Durna, Selda Balcılar
Yok
HP014 - Sepsis ve Septik Şokta Güncel Yaklaşımlar
Sema Koçan
Yok
HP015 - Hemoroidektomi Sonrası Sıcak Su Oturma Banyosu veya Sıcak Duş mu Etkili: Kanıtlar Hangi Düzeydedir?
Burcu Opak Yücel, Mevlüde Karadağ
Yok
HP016 - Akut Pankreatittte Hemşirelik Yaklaşımı
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP017 - Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi, Hasta Hazırlığı ve Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP018 - Obez Hasta Bakımında Cerrahi Hemşirelerinin Uygulama, Tutum ve Bilgi Düzeyi
Hatice Dayılar
Yok
HP019 - Genel Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Hatice Dayılar
Yok
HP020 - Robotik cerrahi hemşireliğinde ilk deneyimler
Hatice Özdemir
Yok
HP021 - Bir göz kiniğinde belirlenen hemşirelik tanıları ve girişimlerinin incelenmesi
Nevin Kanan
Yok
HP022 - ERCP Yöntemi İle Koledoktan Fasciola Hepatika Ekstirpasyonu
Senem Güneş, Dr. Cemalettin Kaan Mansıroğlu
Yok
HP023 - Laparoskopik Koledok Eksplorasyonu- Olgu Sunumu
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP024 - Whipple Operasyonu Yapılan Hastada Kan Şekeri Regülasyonunun Önemi-Olgu Sunumu
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP025 - Pelvik Egzentrasyon Ameliyatı Sonrası Multidisipliner Bakım Haritası Kullanımı: Olgu Sunumu
Canan Sarı, Bilgen Ormancı
Yok
HP026 - Genel Cerrahi Polikliniği’ne Başvuran Bayan Hastalara KKMM Eğitimi
Şehnaz Çakmak
Yok
HP027 - Stoma Komplikasyonu Olarak Prolapsus Gelişen Olgu Sunumu
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP028 - Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Beslenme Riskinin Değerlendirilmesi
Dilek Aygin
Yok