Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
HP049 - Cerrahi hemşirelerinin morbid obez hasta bakımına ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi
Hilal Türkben Polat
Yok
HP050 - Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik
Aysel Gürkan, Yeşim Dikmen Aydın
Yok
HP051 - Kateterin soğutulması duktus sistikus kanülizasyonunu kolaylaştırıyor mu? Karaciğer transplantasyonlarında prospektif randomize bir çalışmanın ön verileri
Emine Erik, Cüneyt Kayaalp, Ayla Gündoğdu, Sezai Yılmaz
Yok
HP053 - Karaciğer Kist Hidatik Tanılı Olgularda Uygulanan Farklı İki Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması ve Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP054 - Obezite Cerrahisinin Kronik Hastalıklar Üzerine Etkisi– Olgu Sunumu
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP055 - Hastaneden Eve Uzanan Yolda KABG Hastalarının Bakım Gereksinimleri ve Bakım Bağımlılığı
Aydanur Aydi̇n, Ayla Gürsoy
Yok
HP056 - Üriner sistem taşı hastalarının ilaç dışı tedavi yöntemlerini kullanma durumları
Seher Tanri̇verdi̇, Neslihan Söylemez, Meral Ucuzal
Yok
HP057 - Cerrahide Internet Destekli Hasta Eğitimi
İbrahim Çetin
Yok
HP058 - Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Gürültüye İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi
Nurdan Gezer
Yok
HP059 - Gastrointestinal (GİS) ve Hepatopankreatobiliyer (HPB) Cerrahi Girişim Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri
Senem Güneş
Yok
HP060 - Ameliyat Sonrası Ağrısı Olan Hastanın Bakımındaki Yenilikler
Aydanur Aydi̇n, Di̇lek Çi̇li̇ngi̇r
Yok
HP061 - Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası İlk 24 Saatte Ağrı Ve Bulantı Yönetimi
Sertaç Ata Güler, Tonguç Utku Yılmaz, Sibel Cevizli, Gökhan Pösteki, Nihat Zafer Utkan
Yok
HP062 - Robotik Cerrahide Ameliyathane Hemşireleri İçin Cihaz Güvenliği Eğitimi
Saadet Öztürk, Merve Canbek
Yok
HP063 - Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Bir Erken İyileşme Protokolü Hakkında Bilgi Düzeyleri
Şenay Koç
Yok
HP064 - Hasta Güvenliğine Yeni Bakış:Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi
Şehnaz Çakmak
Yok
HP065 - Cerrahi Alan Enfeksiyonları Önleme Girişimleri: Algoritma Çalışması
Arş. Gör. Nevra Demir, Doç. Dr. Mevlüde Karadağ
Yok
HP066 - Kolesistolityazis, Kolesistektomi ve Kolesistektominin Komplikasyonları- Literatür İncelemesi
Uzm. Hem. Senem Güneş
Yok
HP067 - Hemşirelerin Tüple Enteral Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Nilgün Özbaş
Yok
HP068 - Enterokutanöz Fistüllü Olgunun Takibi ve Bakımı
Gülnur Gümbelek, Sevim Topçu, İsmail Tırnova, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
Yok
HP069 - Ostomili Hastaların Değerlendirilmesi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Hem. Demet Yılmaz
Yok