Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
HP090 - Cerrahide Akut Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı
İbrahim Çetin
Yok
HP091 - Robotik Cerrahide Güncel Hemşirelik Yaklaşımları
Hasret Sakarya, Emine Kemiksiz, Sibel Acar, Mehtap Albayrak
Yok
HP092 - Robotik cerrahide ameliyathane hemşiresinin rolü
Faruk Düdükçü, Songül Güneş
Yok
HP093 - Robotik Adrenalektomi Ameliyatlarında Robotik Cerrahi Hemşiresinin Rolü
Filiz Coşkun, Selma Çapan, Tükezban Atilla, Ahmet Cem Dural, Halil Alış
Yok
HP094 - Ameliyat sonrası erken dönem ağrı skorları ve vital bulguların ilişkisi
Selda Albayrak, Seda Dal, Nurten Özdemir, Abdulkadir Kazımi, Mehmet Ali Şengil, Ümit Sekmen
Yok
HP095 - Obezite cerrahisinde hemşirelik bakımı
İsmail Otlamaz
Yok
HP096 - Ameliyat Edilen Hastalarda Contramal 100 Mg İntravenöz İnfüzyon Uygulamasının Ameliyat Sonrası Dönemde Kan Basıncı Üzerine Etkisi Var Mıdır?
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ece Uysal, Dr. Ahmed Yasin Yavuz
Yok
HP097 - Farklı Kültürdeki Hastalara Bakımda Hemşirelerin Yaşadığı Sorunlar
Birgül Ödül Özkaya
Yok
HP098 - Obezite Önleme Çalışmaları
Peli̇n Sari̇
Yok
HP099 - İnkontinans alakalı dermatitlerin önlenmesi, tedavisinde hemşirelik yaklaşımları
Elif Budak
Yok
HP100 - Kolorektal Kanserler ve Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Mehmet Can Aydın, Dr. Ahmet Cem Esmer, Dr. Nadi Nazım Öztürk, Dr. Nilay Baz
Yok
HP101 - Stoma Hemşiresinin Cerrahideki Yeri ve Önemi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Hem. Demet Yılmaz, Dr. Mehmet Can Aydın, Dr. Cemalettin Kaan Mansıroğlu, Dr. Ahmet Cem Esmer
Yok
HP102 - Konsinye Malzemelerin Ameliyathanelerdeki Kullanım Süreci: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Sevim Oğuz Ögütlü
Yok
HP103 - Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
Hilal Türkben Polat
Yok
HP104 - Koroner Arter Bypass Cerrahisi Geçiren Hastalarda İnhalasyon Yolu ile Uygulanan Aromaterapinin Stres ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi: Sistematik Review
Açelya Oğlakkaya, Ezgi Seyhan Ak, Ayfer Özbaş
Yok
HP105 - Ameliyathanede bariatrik cerrahi hastasının bakımı
Şeyda Nur Diyar
Yok
HP106 - Damar Yolu Uygulama Bölgelerine Göre Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Gülay Oyur Çelik
Yok
HP107 - Subcutan Heparin Enjeksiyonu Sonrası İstenmeyen Durum;Derin Doku Hasarı
Buse Oğuzhan, Zeliha Demirci, Birgül Ödül Özkaya
Yok
HP108 - ‘’Ameliyathanede Verimlilik Uygulama Örneği Unitraclar…’’
Sebile Özdedeoğlu Kezban Atilla, Nigar Erol
Yok
HP109 - Kolorektal Cerrahi Öncesi Profilaksinin Ameliyat Sonrası Enfeksiyona Etkisi
Tuğba Gökçe
Yok