Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
HP110 - Genç Rektum Kanserli Hastada Sitoredüksiyon/ HIPEC Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı
Simay Akyüz
Yok
PS-0089 - Enfekte Yanık Yarası Olan Hastalarda Bakteriyemi ve Bakteriürinin Mortaliteye Etkisi:
Cem Emir Güldoğan, Deniz Tikici, Ahmet Çınar Yastı
Yok
PS-0090 - Spontan İnce Barsak Perforasyonlarinin Nedenlerı Ve Tedavı Sonuçlari
Enis Dikicier
Yok
PS-0091 - Open abdomen yönetimi ve prognoz
Murat Ersan Bekar, Mehmet Celal Kızılkaya, Volkan Kınaş, Kürşad Yemez, Mustafa Kuşak, Hüseyin Eraslan
Yok
PS-0092 - Laparoskopik Apendektomide Güdük Kapatma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Cihan Agalar
Yok
PS-0093 - Gebelikte Akut Pankreatit. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 yıllık deneyimi
İnanç Şamil Sarıcı
Yok
PS-0094 - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Yanık Merkezine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Zeynep Şener Bahçe
Yok
PS-0095 - Batın Travmalı Olgularda Negatif Laparatomi Oranlarımız
Berk Gökçek, Semih Hot, Seracettin Eğin, Metin Yeşiltaş, Sedat Kamalı, Mehmet Can Aydın, Gülşan Birer, Orhan Yalçın
Yok
PS-0096 - Acil ve elektif şartlarda tedavi edilen apendiks mukoseli deneyimimiz
Huseyin Eken, Arda Işık, Erkan Somuncu, Orhan Cimen
Yok
PS-0097 - Ateşli Silah Yaralanması Nedeni ile Acil Genel Cerrahi Servisine Başvuran Hastalara Laparatomi Yapmalı mıyız?
Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Semih Hot, Seracettin Eğin, Gürhan Rıza Işıl, Hakan Güven
Yok
PS-0098 - İntestinal Obstrüksiyon ve/veya Perforasyon Nedeniyle Acil Cerrahi Sonrası Tanı Alan Primer non-Hodgkin Lenfoma
Tevfik Avcı
Yok
PS-0099 - Akut apandisit cerrahisinde insinyon hattına Bupivacaine infiltrasyonunun postoperatif ağrı gelişimi üzerine etkisi
Şahin Kahramanca
Yok
PS-0100 - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Yanık Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Hasan Ediz Sıkar
Yok
PS-0101 - Travmatik Penetran Diyafram Rüptürlü Yirmidört Hastanın Retrospektif Analizi
Arif Aslaner, Tuğrul Çakır, Umut Rıza Gündüz, Uğur Doğan, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller
Yok
PS-0102 - Akut Apandisit Tanısı Koymada Yardımcı Tanı Yöntemlerinin Etkinliği
Berk Gökçek, Sedat Kamalı, Metin Yeşiltaş, Seracettin Eğin, Semih Hot, Nilay Tuğba Baz, Burak Güney, Hakan Güven
Yok
PS-0103 - Gebelikte Akut Apandisit: Yaş ile Görüldüğü Gebelik Haftaları Arasındaki İlişki
Orhan Gözeneli
Yok
PS-0104 - Nadir bir tanı karışıklığı; Akut kolesistitle karışan akut apandisit olgusu
Cengiz Tavusbay
Yok
PS-0105 - Akut Batın'ın Nadir bir Nedeni;Primer Omentum Torsiyonu
Turgut Anuk, Barlas Sülü, Mahmutcan Yağmurdur
Yok
PS-0106 - Gebelikte akut apandisit: 45 vakalık seri ve negatif apendektomi oranı
Hamza Çınar
Yok
PS-0107 - Bride bağlı mekanik barsak obstrüksüyonu nedeniyle takip ve opere edilen olgularda eritrosit dağılım genişliği (RDW) değerinin karşılaştırılması
Serhat Buldur, Zekeriya Erhan Akgün, Tayfun Yoldaş, Cemil Çalışkan, Mustafa Ali Korkut
Yok