Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
VB17 - Komplike kolonik divertiküler hastalıkta robotik cerrahi
Deniz Atasoy
Yok
SS109 - Sağ kolon adenokarsinomlarında yüksek bağlama-apikal lenf nodu eksizyonunun postoperatif morbidite ve lenf nodu disseksiyon kalitesine etkisi
Enver Kunduz, Merve Büşra Cengiz, Mustafa Hasbahçeci, Fatma Ümit Malya, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu, Adem Akçakaya
Yok
VB18 - Robotik Mide Wedge Rezeksiyonu
İsmail Ahmet Bilgin
Yok
SS110 - Sağ kolon tümörü nedeni ile laparoskopik veya açık komplet mezokolik eksizyon uygulanan hastalarımızın erken dönem cerrahi sonuçları
Alper Sözütek, Enver Reyhan, Oktay İrkörücü, Hilmi Bozkurt, Mustafa Görür, Hakan Karataş, Abit Yaman, Kemal Yener
Yok
VB19 - Robotik transanal benign tümör çıkartılması
İlknur Ergüner
Yok
SS111 - Anadolu Sağlık Merkezinde çalışan hemşirelerin stoma bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri
Ayçin Gedik, Fatih Ağalar, Attila Çakmak
Yok
VB2 - Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Laparoskopik Rezeksiyonla Eş Zamanlı Gastroskopi
Hüseyin Çi̇yi̇ltepe, Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Erdal Polat, Kamuran Cumhur Değer, Mustafa Duman
Yok
SS112 - Asetik asitle indüklenen deneysel kolit modelinde Metilen Mavisinin hücre hasarı üzerine etkisi
Yusuf Tanri̇kulu
Yok
VB20 - Total Gastrektomi Sonrası Oluşan Özefagojejunal Anastomoz Ayrışmasında Kullanılan Metalik Stent Migrasyonu
Sinan Binboğa, Murat Çikot, Mehmet Karabulut, Ali Kocataş, İlkay Halıcıoğlu, Hakan Seyit, Halil Alış
Yok
SS113 - Elektif kolo-rektal kanser cerrahisinde "Enhanced Recovery After Surgery - ERAS" protokolü ile kliniğimizde rutin uygulanan bakımın karşılaştırılması - prospektif randomize kontrollü bir çalışma
Tolga Özmen
Yok
VB21 - Laparoskopik sleeve gastrektomide endoskopi ve buji kalibrasyonunun karşılaştırılması
Başar Aksoy
Yok
SS114 - Erken Evre Rektum Kanserlerinde Transanal Lokal Eksizyon; Ne Kadar Etkili?
İlkin İsmayilov, Çağrı Büyükkasap, Mahir Nasirov, Aydın Yavuz, Gökay Çetinkaya, Osman Yüksel
Yok
VB22 - Nadir Bir Akut Karın Sebebi: Dalak Torsiyonu
Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Hüseyin Onur Aydın, Yahya Ekici, Gökhan Moray
Yok
SS115 - İnflamatuvar Bağırsak Hastalığında Robotik Cerrahi
Afag Aghayeva
Yok
VB23 - Süper Obez Hastada Total Robotik Sleeve Gastrektomi: Video Olgu sunumu
Afag Aghayeva
Yok
SS116 - Kolon ve Rektum Cerrahisinde Tromboembolik Komplikasyon Sıklığı
Saygı Gülkan, Eyüp Sabri Tezcan, Osman Özcan
Yok
VB24 - Laparoskopi Yardımlı Gastrik Bezoar Tedavisi: Port sayısı azaltan sütür tutucu sunumu
Yalın İşcan, Aziz Bora Karip, İksan Taşdelen, Yasin Güneş, Ender Onur, Kemal Memişoğlu
Yok
SS117 - Kolorektal Cerrahi Sonrası Gelişen Benign Anastomoz Darlıklarında Balon Dilatasyonun Yeri
Turan Acar
Yok
VB25 - Akalazya Nedeniyle Yapılan Balon Dilatasyonuna Bağlı Özofagus Perforasyonu: Laparoskopik Primer Onarım ve Dor Fundoplikasyon Video Sunumu
Tugan Tezcaner
Yok
SS118 - Rektosel tedavisinde cerrahi seçim ne olmalı?
Ömer Faruk İnanç, Cem Batuhan Ofluoğlu, Nuri Emrah Göret, Hasan Ediz Sıkar, Önder Altın, Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Feran Ağaçhan
Yok