Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
VB35 - Atipik Luschka( Aksesuar safra kanalı)
Yavuz Pirhan, Sebahatti̇n Tahta
Yok
SS129 - Elektif kolesistektomi planlanan hastalarda preoperatif oral karbonhidrat yüklemesinin, preoperatif ve postoperatif hasta konforu üzerine etkisi
Deniz Necdet Tihan
Yok
VB36 - Apendiks İntususepsiyonunda Laparoskopik Parsiyel Çekum Rezeksiyonu
Serkan Zenger, Çağrı Bilgiç, Dursun Buğra
Yok
SS130 - Tek port laparoskopik HPB cerrahisi: OMÜ deneyimi
İlhan Karabıçak, Kağan Karabulut, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Necati Özen
Yok
VB37 - Nüks Tiroid Cerrahisinde Yararlı Bir Yöntem: Dissektör-İntraoperatif Sinir Monitörü Kullanımı
Mehmet Hacıyanlı, Emine Özlem Gür, Salih Can Çelik, Serkan Karaisli, Selda Hacıyanlı, Yusuf Kumkumoğlu
Yok
SS131 - Cerrahi Tecrübe Akut Kolesistit Tedavisinde Kararımızı Etkilemeli mi?: Erken & Geciktirilmiş Kolesistektomi
Rıza Gürhan Işi̇l, Pınar Yazıcı, Mehmet Mihmanlı
Yok
VB38 - Robotik koledok eksplorasyonu
Onur Bayraktar, Afag Aghayeva, Volkan Özben, Deniz Atasoy, Bilgi Baca
Yok
SS132 - Laparoskopik Kist Hidatik Deneyimlerimiz
İsmail Zihni
Yok
VB39 - Laparoskopik Pilor Koruyucu Pankreatikoduodenektomi, Teknik Notlar
Çağrı Bilgiç, Mustafa Arısoy, Serkan Zenger, Orhan Bilge
Yok
SS133 - Karaciğer hemanjiomlarında cerrahi tedavi
Zeki Yılmaz, Ertan Emek, Mitat Erdal
Yok
VB4 - Özefagokardiyak Bileşke Tümörleri için Laparoskopik-Torakoskopik vs. Robot Yardımlı Ivor-Lewis Özefajektomi: Video Analiz
Mehmet Fatih Can
Yok
SS134 - Laparaskopik kolesistektomi yapılanlarda açığa dönüşe hikaye, fizik muayene operasyon esnasındaki bulguların etkisi:
Uğur Ekici
Yok
VB40 - Pankreas Psödokistinde Gastroskopik Kistogastrostomi (Video Sunu)
Hakan Yiğitbaş, Ali Solmaz, Candaş Erçetin, Eyüp Sevim, Osman Bilgin Gülçiçek, Erkan Yavuz, Ramazan Kuşaslan, Aytaç Biricik, Fatih Çelebi, Atilla Çelik
Yok
SS135 - Laparoskopik kolesistektomi öncesinde rutin özofagogastroduodenoskopi yapılması faydalı mı?
Murat Yıldar, Faruk Çavdar, Murat Başbuğ, Hasan Topfedaisi, Hayrullah Derici
Yok
VB41 - İndosiyanin Yeşili ile yapılan Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi tecrübemiz
Bülent Gürbüz
Yok
SS136 - Laparoskopik kolesistektomide intracorporeal bağlama ile sistik kanal ve arterin ligasyonu, 50 vaka sonuçlarımız
Ogün Erşen, Murat Akıcı
Yok
VB42 - Laparoskopik Sleeve Gastrektomide Kompresyon Süresi, İmbrikasyon ve Fibrin Yapıştırıcı Kullanımının Güvenli Cerrahi Teknik Uygulamalara Katkısı: 155 Vakalık Seri
Görkem Özgen
Yok
SS137 - Laparoskopik kolesistektomide karaciğer periton koterizasyonunun postoperatif ağrıya etkisi, prospektif gözlemsel çalışma, erken sonuçlar
Fatih Başak
Yok
VB43 - Nadir Bir Rektal Yabancı Cisim Olgusu:Bıçak
Uğur Doğan, Osman Zekai Öner, Erdem Can Yardımcı, Alkan Sakar, Arif Aslaner, Mehmet Nuri Koşar, Mehmet Tahir Oruç
Yok
SS138 - Pankreas adenokarsinomlu hastalarda serum makrofaj inflamatuar protein - 1 alfa (MIP - 1α) düzeylerinin tanısal değeri
Mehmet Karabulut, Sinan Binboğa, Halil Aliş
Yok