Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
VB53 - Ateşli Silah Yaralanmasında Oluşan Rektum Perforasyonunun Endoskopik Klip Yöntemiyle Tedavisi
Sinan Binboğa, Murat Çikot, Tansu Altıntaş, Osman Köneş, Merve Karlı, Cevher Akarsu, Halil Alış
Yok
SS149 - Karaciğer kist hidatik tedavisinde için üç farklı yöntemin karşılaştırılması
Remzi Ki̇zi̇ltan
Yok
VB54 - Situs İnversus Totalisli Hastada Laparoskopi Yardımlı Anterior Rezeksiyon Ameliyatı
Bülent Gürbüz
Yok
SS150 - Karın travmasına bağlı ameliyat edilen hastalarda karaciğer yaralanması ve karaciğer transaminaz düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?
Tuğrul Çakır
Yok
VB55 - Geçirilmiş Mide Cerrahisi PEG için Bir Kontrendikasyon mudur?
Süleyman Utku Çelik, Akın Fırat Kocaay, İbrahim Burak Bahçecioğlu, Emre Aray, Cihangir Akyol
Yok
SS151 - Pankreatikojejunostomi Anastomoz Kaçağı Lokal Rekürensi Arttırır
Pi̇nar Sarkut, Halit Ziya Dündar, Özgen Işık, Ekrem Kaya
Yok
VB56 - Nadir bir olgu; Güdük apandisit, konservatif yaklaşım sonrası apendektomi
Can Yahya Boztuğ, İsmail Çalıkoğlu, Emre Aray, İlkin Heşimov, Elvan Onur Kırımker, Akın Fırat Kocaay, Cihangir Akyol
Yok
SS152 - Laparoskopik cerrahinin gözden kaçabilen sorunu: Trokar yeri kanaması
Oguzhan Dincel
Yok
VB57 - Laparoskopik Sağ Hemikolektomide Komplet Mezokolik Eksizyon ve Subplorik Diseksiyon
Bülent Cavit Yüksel, Erdinç Çetinkaya, Salih Burak Gündoğdu, Ahmet Keşşaf Aşlar
Yok
PS-1196 - Olgu Sunumu: Yanık Skarı Altında Geç farkedilen Meme Kanseri
Kazım DUMAN
Yok
PS-1197 - Metaplastik Meme Karsinomu: Nadir Görülen Bir Tümör
Esra Eri̇ş
Yok
PS-1198 - Nüks etmiş lokal ileri meme kanseri olgusunda masif kanamanın kontrolünü sağlamak için transkateter arteriyel embolizasyon uygulaması
Şefika Aksoy
Yok
PS-1199 - Laparoskopik Sleeve Gastrektomi sonrası erken ve orta dönem klinik sonuçlarımız
Varlık Erol, Tuğa Han Yılmaz, Hüseyin Gülay
Yok
PS-1200 - Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Uygulanan Hastaların Baros Kalite Skalası İle Değerlendirilmesi
Tugan Tezcaner
Yok
PS-1201 - Akut Biliyer Pankreatit Olgularında Metabolik Sendrom Prevalansı
Arif Hakan Demirel
Yok
PS-1202 - Mordid obesite cerrahisinde sleeve gastrektomi ve omentopeksi deneyimimiz(72 vaka)
Ergin Arslan, Kasım Çağlayan, Mesut Sipahi, Oktay Banlı
Yok
PS-1203 - Helikobakter Pilori Değerlendirmesi ve Obezite Cerrahisi
Serhan Derici
Yok
PS-1204 - Revizyonal Bariyatrik Cerrahi Olgularının Erken Dönem Sonuçları
Sami Doğan
Yok
PS-1205 - Obezite hastalarında etiyolojik faktörlerinin araştırılması
Utku Tantoğlu, Hakan Buluş, Arzu Boztaş, Mehmethan Cihan, Abdülkadir Ünsal, Fatih Polat
Yok
PS-1206 - Laparaskopik Sleeve Gastrektomide Kaçak Olgularımız
Sami Doğan, Mevlüt Pehlivan, Ufuk Önsal
Yok