Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1062 - Aşağı Rektum Tümörlerinde Laparoskopik İntersfinkterik Rezeksiyon
Ömer Alabaz
Yok
SS019 - Eksizyonel biyopsi yapılan fibroadenomlarda saptanan in situ ve invasif karsinom
Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy
Yok
PS-1063 - stomal prolapsus tedavi algoritması; olgu sunumu
Nuraydın Özlem
Yok
SS020 - Aksiller Reverse Mapping (ARM) Yönteminde İlk Deneyimlerimiz
Teoman Coşkun, Semra Tutcu Şahin, Şebnem Örgüç, Gamze Göksel, Ali Rıza Kandiloğlu, Yavuz Kaya
Yok
PS-1064 - Bir Senkron Tümör Olgusu: Mide Gastrointestinal Stromal Tümör ve Kolorektal Adenokarsinom
Muzaffer Akıncı, Zehra Zeynep Keklikkıran, Gamze Çıtlak, Ezgi Tatlısu, Şevki Pedük
Yok
SS021 - Bir genel cerrahi kliniğine başvuran erkek hastalarda meme kanseri ve yıllık mamografi tarama farkındalığı
Birgül Ödül Özkaya, İlkay Halıcıoğlu, Mustafa Gökhan Ünsal, Merve Karlı, Ayşegül Küçük, Selin Kapan, Halil Alış
Yok
PS-1065 - Rektal Prolapsusta Robotik Anterior Rektopeksi Deneyimimiz Olgu Sunumu
Veysel Barış Turhan, Gökay Çetinkaya, Engin Küçükdiler, Aydın Yavuz, Abdülkadir Bedirli
Yok
SS022 - Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Meme Koruyucu Cerrahi Uygulanan Hastalarda Tek Doz İntraoperatif Radyoterapi Ugulaması
Hali̇l Kara
Yok
PS-1066 - Literatürde görülmemiş rektum kanseri nüksü yerleşim yeri: Ramus pubis
Hüseyin Sinan
Yok
SS023 - Meme kanserli hastalarda sentinal nodun preoperatif aksiler ultrason ile değerlendirilmesi
Tuğba Han Yilmaz
Yok
PS-1067 - Nadir Bir Kolon Patolojisi, Kolonik Kist
Fevzi Cengiz, Erdinç Kamer, Ahmet Er, Serkan Karaisli, Salih Can Çelik, Danial Khabbazazar
Yok
SS024 - Memede Kitle Nedeniyle Tel İle İşaretlenme Sonrası Eksizyon Yapılan Hastalarda Malignite Oranlarının Değerlendirilmesi, Klinik Deneyim
İlkin İsmayilov
Yok
PS-1068 - Anemi İle Prezente Olan Akciğerin Adenoid Kistik Karsinomunun Gastrointestinal Sistem (Kolon ve İleum) Metastazı: Bir Olgu Sunumu
Deniz Tikici, İlknur Turan, Yusuf Sevim, Erdinç Çetinkaya
Yok
SS025 - Tel İşaretli Meme Biyopsilerinde İntraoperatif Ultrasonografik Navigasyon
Sezgin Mutlu, Selçuk Özkan, Ali Gençoğlu, Turan Eray Sever, Ali Uğur Emre, Güldeniz Karadeniz Çakmak
Yok
PS-1069 - Nadir senkron tümör birlikteliği; Sigmoid kolon adenokarsinomu ve Meckel divertikülünde Nöroendokrin tümör
Cengiz Tavusbay
Yok
SS026 - Tirotoksikoz Nedenli Erektil Disfonksiyon Üzerine Sildenafil Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi?
Murat Özdemir
Yok
PS-1070 - Rektum Yerleşimli GİST: Klinik, Patolojik ve Genetik Verilerin Birlikte Değerlemdirilmesi
Tuncay Yılmazlar
Yok
SS027 - Çocukluk çağı papiller tiroid kanserinde BRAFV600E mutasyonunun klinikopatolojik özellikler, tedaviye cevap ve nüks oranı üzerine etkisi
Ecem Memişoğlu
Yok
PS-1071 - Gluteal ve perineal ağrılı kütlenin nadir bir sebebi: Dev Angiomiksoma
Süleyman Demi̇ryas, Engin Hatipoğlu, İsmail Küçük, Veysel Umman, İhsan Taşçı
Yok
SS028 - Superior larenks siniri dış dalının belirlenmesi ve fonksiyonunun denetlenmesinde intraoperatif sinir monitorizasyonu
Emin Gürleyik
Yok