Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-1102 - Aksiller Lenf Nodu Negatif Meme Kanseri Hastalarında Moleküler Parametrelerin Sağkalım ve Adjuvan Tedaviye Yanıt Üzerine Etkisi
Barlas Sülü, Turgut Anuk, Tülay Diken Allahverdi, Mahmut Can Yağmurdur
Yok
SS059 - Preoperatif biyokimyasal belirteçler ile paratiroid adenom hacmi tahmin edilebilir mi?
Özgür Akgül
Yok
PS-1103 - Kuzeydoğu Karadeniz bölgesindeki Triple-negatif meme kanserlerinin klinikopatolojik özellikleri
Bülent Yıldız
Yok
SS060 - Primer hiperparatiroidide cerrahi yaklaşım
Mehmet Celal Kızılkaya
Yok
PS-1104 - Memenin subareolar enfeksiyonu nedeniyle başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Tülay Diken Allahverdi, Turgut Anuk, Barlas Sülü, Mahmut Can Yağurdur
Yok
SS061 - Reküren Laringeal Sinir Varyasyonlarının Reküren Laringeal Sinir Paralizisi Üzerine Etkisi
Mehmet Uludağ
Yok
PS-1105 - 69 Yaş üstü hastalarda meme taraması sonlandırılmalı mı?
Mustafa Gökhan Ünsal
Yok
SS062 - Surrenalektomi sonuçlarımız ve laparoskopiye eğilim
Önder Altın, Selçuk Kaya, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Feran Ağaçhan
Yok
PS-1106 - Metilen Mavisi Enjeksiyonunun Cilt Flepleri Üzerindeki Nekrotik Etkileri
Sertaç Ata Güler
Yok
SS063 - Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Nondiagnostik veya Yetersiz Raporlanan ve Tiroidektomi Yapılan Hastalarda Malignite Açısından Prediktif Faktörlerin Araştırılması
İbrahim Kılınç
Yok
PS-1107 - Memenin nadir görülen benign lezyonu: Atipik apokrin adenozis
Payam Hacısalihoğlu
Yok
SS064 - Tiroid papiller kanserinde profilaktik santral boyun diseksiyonu tedavi başarı oranını arttırıyor mu?
İsmail Cem Sormaz
Yok
PS-1108 - Mikrodukdektomi Yapılan 65 Hastalık Bir Seride Patolojik Meme Başı Akıntılarında Görüntüleme Yöntemlerinin Değerliliğinin Araştırılması: Prospektif Bir Çalışma
Kenan Çetin, Aytaç Kocaoğlu, Metin Kement, Mehmet Eser, Hasan Ediz Sıkar, Muhammet Fikri Kündeş, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
Yok
SS065 - Tiroidektomi Yapılan Olgularda Nervus Laringeus Süperior Eksternal Dalı Hasarının Değerlendirilmesi
Turgut Anuk
Yok
PS-1109 - Senkron bilateral meme kanserinde cerrahi teknik tercihlerimiz
Kazım Çağlar Özçelik, İsmail Zihni, Oktay Karaköse, Hüseyin Pülat, Hasan Erol Eroğlu
Yok
SS066 - Yaş faktörü lateral lenf nodu tutulumu olan papiller tiroid kanserli hastalarda klinik seyri etkiler mi?
Sevim Turanlı, Yunus Acar, Emine Kurt, Uğur Berberoğlu
Yok
PS-1110 - Granülomaöz Mastit hastalarında Tetrasiklin Tedavisi ve Sonuçları
Tonguç Utku Yi̇lmaz, Mehmet Ali Baran, Anıl Çubukcu
Yok
SS067 - D Vitamini Seviyesinin Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Üzerine Etkisi
İlknur Kepenekçi Bayram, Ömer Arda Çetinkaya, Arda Demirkan
Yok
PS-1111 - Duktal Karsinoma İnsitu Tanısı Alan Hastalara Yaklaşım
İlkin İsmayilov
Yok
SS068 - Troid Cerrahisinde Zuckerkandl Tüberkülü: Gerçek mi, Efsane mi ?
Oktay İrkörücü
Yok