Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0699 - Enteral ve parenteral beslenmenin prospektif karşılaştırılması
Metin Yücel, Zeki Memiş, Necmi Kurt, Tayfun Yücel, Mustafa Gülmen
Yok
PS-0957 - Laparoskopik Kolorektal Cerrahide İnsizyon Seçimi: Klinik Sonuçlarımız ve Literatür Derlemesi
Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, Turan Acar, Yasin Peker, Osman Nuri Dilek
Yok
PS-0700 - Limberg Rhomboid Flep Uygulanan Pilonidal Sinüs Hastalarında Standart Cilt Kapama Yöntemi ile Subkutiküler Kapama Yönteminin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize Bir Çalışma
Kenan Çetin, Metin Kement, Aytaç Emre Kocaoğlu, Ersin Gündoğan, Muhammet Fikri Kündeş, Mehmet Karahan, Cem Batuhan Ofluoğlu, Yunus Emre Altuntaş, Levent Kaptanoğlu, Nejdet Bildik
Yok
PS-0958 - Kolon Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalardaki Nutrisyonel Durum Ve Postoperatif Sonuçları İle İlişkisi
Tonguç Utku Yi̇lmaz, Ömer Yavuz, Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Nuri Gönüllü
Yok
PS-0701 - Pilonidal Sinüs Hastalığının Dufourmental Flap Cerrahi Yöntemin Erken Dönem Sonuçlarımız
Sami Doğan
Yok
PS-0959 - Laparoskopik Sağ Kolon Komplet Mezokolik Eksizyon Uzun Dönem Sonuçları
Nail Omarov
Yok
PS-0702 - Diyabetik Ayak Yaralarında Wagner Yara Sınıflamasına Göre Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliği
Ahmet Erdoğan
Yok
PS-0960 - Kolorektal Kanser Sebebiyle Peritoneal Karsinomatozis(PK) Gelişmiş Olgularda Sitoredüktif Cerrahi (SC)ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Uygulama Sonuçlarımız
Burçin Batman
Yok
PS-0703 - Hematoloji Hastalarında Laparoskopik Splenektomi Deneyimlerimiz
Bülent Aksel, Mehmet Akif Üstüner, Yavuz Selim Kahraman
Yok
PS-0961 - Mesaneye invaze cT4 kolorektal kanserlerde total laparoskopik en blok rezeksiyon sonuçlarımız
Derya Salim Uymaz
Yok
PS-0704 - Retroperitoneal Sarkomlarla İlgili Marmara Üniversitesi Deneyimi
Şafak Coşkun, Tolga Baha Demirbaş, Çağlar Süleyman Ertekin, Cumhur Şevket Yeğen
Yok
PS-0962 - Hipertermik intraperitoneal kemoterapi
Ali Kılıç, Tolga Canbak, Fatih Başak, Aylin Acar, İlyas Kudaş, Metin Yücel, Gürhan Baş
Yok
PS-0705 - Tümör Oluşumu Engellenmesinde İlk Adım: Epidemiyolojik Çalışma
Aylin Acar, Fatih Başak, Tolga Canbak, Ali Kılıç, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu
Yok
PS-0963 - Low Anterior Rezeksiyon Sendromu, Klinik Deneyim
Çağrı Büyükkasap, İlkin İsmayilov, Mahir Nasirov, Aydın Yavuz, İlker Ermiş, Saygın Altıner, Sezai Leventoğlu, Osman Yüksel
Yok
PS-0706 - Sakrokoksigeal Pilonidal Sinus Hastalığının Türkiye’ deki Görülme Sıklığı
Kazım DUMAN
Yok
PS-0964 - Trefin Stoma Uygulaması: Klinik Tecrübelerimiz
Serkan Ademoğlu, Mümtaz Erakın, Sezgin Yılmaz
Yok
PS-0707 - Karın Duvarında ve Sezaryan Skarında Endometriozis:21 Olgunun Analizi
Ahmet Karayiğit, Mehmet Akif Üstüner, Furkan Eser, Cihangir Özaslan
Yok
PS-0965 - Kolostomili Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
Hicran Yıldız
Yok
PS-0708 - Travmatik Olmayan Majör Alt Ekstremite Amputasyonlarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler
Selami Ilgaz Kayılıoğlu
Yok
PS-0967 - Ostomi uyguladığımız olguların değerlendirilmesi
Emrah Dadalı, Orhan Üreyen, Demet Alay, Enver İlhan
Yok