Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0709 - Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme Durumunun Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Hamza Çınar
Yok
PS-0968 - Apendiks Müsinöz Adenokarsinomlarına Bağlı Psödomiksoma Peritonei'da Hipec+Sitoredüktif Cerrahi Deneyimlerimiz:Tek Merkez Çalışması
Mehmet Akif Üstüner, Bülent Aksel, Yavuz Selim Kahraman
Yok
PS-0710 - İntraabdominal Sepsis Nedeniyle Bogota Bag Uygulanmasında Yaşın Mortaliteye Etkisi
Oktay Karaköse
Yok
PS-0969 - İleri Evre Hemoroidal Hastalıkta Longo Tekniği ile Birlikte Pake Eksizyonu Yapalım mı?
Yunus Emre Altuntaş
Yok
PS-0711 - Mevsim ve yaşanılan yerin, Akut Kolesistit gelişimine etkisi: Retrospektif çalışma
Mehmet Ali Eryılmaz
Yok
PS-0970 - Anorektal Malign Melanom
Zafer Şahlı, Mete Keskin, Hasan Turgut Aydın, Baha Burak Konak, Sacit Altuğ Kesikli, Atila Korkmaz
Yok
PS-0712 - Kikuchi Lenfadeniti; olgu bildirimi
Yavuz Selim Kahraman, Mahmut Onur Kültüroğlu, Niyazi Karaman, Onur Can Güler
Yok
PS-0971 - Apendiks Müsinöz Tümörlerinde Demografik Veriler ve Histopatolojik Farkındalık
Oğuz Hançerlioğulları
Yok
PS-0713 - Nontravmatik splenektomi vakalarımızda laparoskopik ve açık splenektomi prosedürünün karşılaştırılması; 15 yıllık deneyimlerimiz
Eyüp Murat Yılmaz, Hakan Erpek, Pars Tunçyürek, Mehmet Hakan Çevikel, Hedef Özgün, Ali Doğan Bozdağ, Ahmet Ender Demirkıran, Aykut Soyder, Erkan Karacan, Murat Demir, Şükrü Boylu
Yok
PS-0972 - Deneysel kolon anastomozunda glutamin,arginin ve beta hidroksi metil butiratın anastomoz kaçağı üzerine etkisi
Evrim Kallem
Yok
PS-0714 - Sigmoid kolona bası yapan adneksiyal kitleyi taklit eden pelvik aktinomikoz
Emine Yıldırım
Yok
PS-0973 - Pelvik Egzenterayon: Kemoradyoterapiye Dirençli-Rekürren Serviks ve Vajen Kanseri Olgularında ilk Tecrübelerimiz
Suat Can Ulukent
Yok
PS-0715 - Atipik Amyand Herni Olgusu
Serhan Derci, Ali Kadir Değirmenci
Yok
PS-0974 - Erken Yaş Kolorektal Kanserlerde MSI durumu ile CCAT1’ in Prognostik Önemi
Seçil Ak
Yok
PS-0716 - Sakrokoksigeal pilonidal sinüs cerrahi tedavisinde limberg flep ile primer kapama tekniğinin karşılaştırılması
Mehmet Tolga Kafadar
Yok
PS-0975 - Üç farklı primer tümörün birlikteliği;Olgu sunumu
Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ahmet Sürek, Cemal Seyhun, Halil Alış
Yok
PS-0717 - Erişkin hastada aksiller kistik lenfanjiom: olgu sunumu
Tolga Canbak, Aylin Acar, Fatih Başak
Yok
PS-0976 - Minilaparoskopik Rektal Kanser Rezeksiyonu ve Transanal Spesimen Çıkarılması
Cüneyt Kayaalp, Servet Karagül, Fatih Sümer, Mehmet Ali Yağcı
Yok
PS-0718 - Pilonidal sinüs cerrahi tedavisi ertelenebilecek bir hastalık mıdır ?
Şadi Ballı, Murat Demir, Akay Edizsoy, Pars Tunçyürek
Yok
PS-0977 - Aşağı Anterior Rezeksiyon Sonrası Gelişen Anastomoz Kaçağı ve Pelvik Abse Tedavisinde Farklı Bir Tedavi Yaklaşımı Transanal Endoskopik İrrigasyon: Olgu Sunumu
Azamet Cezik, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
Yok