Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0931 - Rektum Tümörünün Senkron Bilobar Karaciğer Metastazında Portal Ven Embolizasyonu Sonrası "Önce Karaciğer" Yaklaşımı; Olgu Sunumu
Koray Karabulut
Yok
PS-0674 - Nörofibromatozis Tip 1 ve Gastrointestinal Stromal Tümör Birlikteliği, Olgu Sunumu
Semra Demirli Atıcı, Cezmi Karaca, Emre Turgut, Yasemin Kırmızı, Cem Tuğmen, Gökhan Akbulut
Yok
PS-0932 - {Zor} Safra Keseli Hastaların Laparoskopik Tedavisi
Sureddin Zeynalov, Nuru Bayramov, Adalet Rustam, Elvin İsazade
Yok
PS-0675 - CASE REPORT: Anastamoz kaçağında endoskopi dışı stent kullanımı
Mustafa Ufuk Uylaş, Necdet Fatih Yaşar, Ersin Ateş
Yok
PS-0933 - Fasiolazis,Nadir Bir Safra koliği ve hepatomegali sebebi
Hakan Tanınmış
Yok
PS-0676 - Süperior Mezenterik Arter (SMA) Sendromu Olgu Sunumu - Tanıya Ulaşmak Zor mu?
Zehra Zeynep Keklikkıran
Yok
PS-0934 - Nadir Bir Olgu; Bronkobilier Fistül Cerrahisi Sonrası Abdominopulmoner Bronkobilier Fistül
Oğuz Hançerlioğulları, Yaşar Subutay Peker, Rahman Şenocak, Nail Ersöz, Ali Harlak, Orhan Kozak
Yok
PS-0677 - Gastrik tümörü taklit eden safra taşları;bir olgu sunumu
Alper Aytekin, Ersin Borazan, Latif Yılmaz, İlyas Başkonuş, Ahmet Abdülhalik Balık
Yok
PS-0935 - Solda yerleşimli safra kesesi
Ayşe Burcu Yavuzarslan, Elvan Onur Kırımker, Deniz Balcı
Yok
PS-0678 - Gastrik Adenomyoma vakası
Yavuz Albayrak
Yok
PS-0936 - Safra yolu yaralanmaları: 21 olgunun değerlendirilmesi
Ahmet Bülent Doğrul, Hilmi Anıl Dinçer, Osman Abbasoğlu
Yok
PS-0679 - Mide çıkşında obstriksiyona neden olan duodenal fitobezoar olgusu
Bülent Koca
Yok
PS-0937 - Genel Cerrahi Kliniğinde Hasta Muayene, Tedavi ve Takip Süreçlerinde Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi: Meme Kitlelerinde Klinik Karar Destek Sistemi Örneği
Mesut Özoğul, Erdinç Kamer, Fevzi Cengiz, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0424 - Geriatrik Hastalarda Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERCP) İşlemi Güvenli Mi?
Serkan Ademoğlu, Mümtaz Erakın, Mustafa Yavuz, Emre Ballı, Sezgin Yılmaz, Yüksel Arıkan
Yok
PS-0425 - Bir İlçe Hastanesinde Yeni Kurulan Endoskopi Ünitesinde İlk Yıl Sonuçları
Yiğit Düzköylü
Yok
PS-0426 - Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulanan İlk Hastalarımızda Erken Dönem Sonuçlarımız
Ahmet Bozdağ, Servet Tali, Barış Gültürk, Ali Aksu
Yok
PS-0427 - Benign nedenle 19 mg/dl billirubin düzeyi: Koledok distalinde impakte taş
Sezgin Yılmaz, Murat Akıcı, Ogün Erşen, Enes Şahin
Yok
PS-0428 - Situs İnversus Totalisli Olguda Yutulan Yabanci Cismin Duodenum ve Kolondan Endoskopik Yöntemle Çıkarılması
Zeynep Özkan
Yok
PS-0429 - Endoskopik Olarak Saptanan Gastrik Poliplerin Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Tayfun Kaya, Levent Uğurlu, Göksever Akpınar, Emre Turgut, Mehmet Üstün, Cengiz Aydın
Yok
PS-0430 - Kliniğimizde son 1 yılda yapılan alt ve üst gastrointestinal sistem endoskopik incelemelerin retrospektif değerlendirilmesi
Mustafa Karaağaç, Ali Can Yalı, Talha Sarıgöz, Uğur Aydemir, Hasan Hayri Yılmaz, Ramazan Azar, Sedat Çarkıt, Saliha Karagözeren, Ömer Topuz, Tamer Ertan
Yok