Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0451 - Tek port laparoskopik insizyonel fıtık tamiri: OMÜ deneyimi
İlhan Karabıçak, Kağan Karabulut, Savaş Yürüker, Murat Derebey, Necati Özen
Yok
PS-0452 - Geriatrik Hastalarda İnguinal Herninin Elektif veya Acil Cerrahi Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız
Ender Özer
Yok
PS-0453 - İnguinal herni onarımında tıkaç (plug) and mesh yöntemine ait sonuçlarımız
Cengiz Tavusbay, Hüdai Genç, Yusuf Kumkumoğlu, Necat Cin, Fevzi Cengiz, Atahan Acar, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0454 - Laparoskopik Total Ekstraperitoneal (TEP) Kasık Fıtığı Tamiri Deneyimlerimiz
Serkan Ademoğlu, Mümtaz Erakın, Murat Akıcı
Yok
PS-0455 - Laparoskopik İnguianl Herni TEP onarımında Mesh Fixationu:Artık sorgulanıyor ?
Kenan Büyükaşık, Aziz Arı, Bülent Akçe, Cihad Tatar, Önder Akkuş, Hasan Bektaş
Yok
PS-0456 - İnguinal Herni Cerrahisinde Teknik ve Getirilerinin Analizi-2320 vakalık seri
Mehmet Celal Kızılkaya
Yok
PS-0457 - Parastomal Herni Oluşumunu Engellemeye yönelik {SMART} (S)tapled (M)esh stom(A) (R)einforcement (T)echnique Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi
Aras Emre Canda
Yok
PS-0458 - 2014-2015 Yılları Arasında Geriatrik Hastalardaki İnguinal Herni Onarımlarının Analizi
Mümtaz Erakın, Serkan Ademoğlu, Sezgin Yılmaz
Yok
PS-0459 - HERNİ TAMİRİNDE FARKLI SABİTLEME TEKNİKLERİNİN MESH BÜZÜŞMESİNE ETKİSİ (Deneysel çalışma)
Okan Demiray
Yok
PS-0460 - Yaşlı hastalarda yapılan acil inguinal herni onarımlarının analizi
Nuraydın Özlem
Yok
PS-0204 - Maligniteye Bağlı İleusların Klinik, Patolojik ve Tedavi Faktörleri Açısından Analizi
Ömer Parlak
Yok
PS-0461 - Ventral Fıtıkların Laparoskopik Onarımı: 1 Yıllık Deneyimimiz
Yunus Taşçı, Fatma Ümit Malya, Hüseyin Kazım Bektaşoğlu, Mustafa Hasbahçeci, Adem Akçakaya
Yok
PS-0205 - Çok Nadir Yerleşimli (Subhepatik) Perfore Apandisitte laparoskopik tamamlanan apendektomi olgu sunumu
Nuraydın Özlem
Yok
PS-0462 - İnguinal Herni Kesesinde Endometriozis
İsmail Zihni
Yok
PS-0206 - Akut Apandisit Tablosuyla Prezente Olan Crohn Hastalığı, Olgu Sunumu
Umut Ercan
Yok
PS-0463 - Kısmi obstruksiyona neden olan Richter hernisi: Olgu sunumu
Ümi̇t Alakuş, Murat Urkan, Emin Lapsekili, Zafer Kılbaş, Ali Kağan Coşkun
Yok
PS-0207 - 76 yaşında erkek hastada Meckel Divertikülüne bağlı terminal ileum obstrüksiyonu
Gültekin Ozan Küçük, Fikri Arslan, Elif Çolak
Yok
PS-0464 - Laparoskopik fıtık cerrahisi deneyimimiz
Burak Kavlakoğlu
Yok
PS-0208 - Apendiks müsinöz kist adenom
Mustafa Suphi Turgut
Yok
PS-0465 - Littre Fıtığı: Bir Olgu Sunumu
Ahmet Er, Erdinç Kamer, Atilla Örsel, Fevzi Cengiz, Mesut Özoğul, Mustafa Peşkersoy
Yok