Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0229 - Delici Kesici Alet Yaralanmasında Abdominal Cerrahi Kararını ve Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Radyolojik, Klinik ve Laboratuar Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Serhat Tokgöz, Harun Karabacak, Şener Balas, Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Ulvi İsgandarov, Selim Tamam, Gaye Ebru Şeker, Metin Aydın
Yok
PS-0486 - Onarımında bağırsak rezeksiyonu gereken kompleks ventral/insizyonel herniler
Engin Hatipoğlu
Yok
PS-0230 - Nadir bir akut karın nedeni: Primer omental torsiyon
Tuna Bi̇leci̇k
Yok
PS-0487 - Obturator Herni; Olgu Sunumu
İsmail Tırnova
Yok
PS-0231 - Nadir bir akut karın nedeni: Künt karın travmasına bağlı safra yolları ve peritoneal kaviteye açılan rüptüre karaciğer hidatik kist
Ömer Lütfi Akgül
Yok
PS-0488 - Laparaskopik herni onarımından 3 yıl sonra gelişen karın duvarında dev abse
Nuraydın Özlem, Hasan Çalış
Yok
PS-0232 - Postoperative complications pneumonia after emergency operations
Aladdin Hajiyev
Yok
PS-0489 - İnguinal Herni Operasyonu:Çokta Masum Değil
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Arzu Boztaş
Yok
PS-0233 - Perirektal Travmatik Arteriovenöz Fistülün Transkateter-Embolizasyon Yöntemi İle Endovasküler Tedavisi:
Ercan Korkut
Yok
PS-0490 - Nüks İnguinal Herni de insidental Amyand Hernisi
Sami Doğan
Yok
PS-0234 - Kurşunlanma Olgusunda İnsidental Mide GİST – Eş zamanlı Rezeksiyon, Malpraktis Zemininde Değerlendirme
Serhat Meriç, Elif Binboğa, Nihat Buğdaycı, Sinan Arıcı, Aytaç Biricik, Osman Bilgin Gülçiçek, Fatih Çelebi
Yok
PS-0491 - Laparoskopik ekstraperitoneal fıtık onarımı sonrası gelişen asidoz
Yusuf Sevim
Yok
PS-0235 - Gezici Dalak Torsiyonu: Olgu Sunumu
İlhan Bali, Onur Sakallı, Ümit Geçgel
Yok
PS-0492 - Laparoskopik İnsizyonel Herni Onarımında Gossipiboma Tespiti, Olgu Sunumu
İlkin İsmayilov, Mahir Nasirov, Çağrı Büyükkasap, Abdulkadir Bedirli
Yok
PS-0236 - Akut Batın ve Sepsisin Nadir bir Nedeni: Spontan Pyometra Perforasyonu
Şener Balas
Yok
PS-0493 - Nuck kanal kisti, nadir bir inguinal kitle nedeni, Olgu Sunumu
Deniz Tazeoğlu, Burak Güney, Bakhtiyar Chakhalov, Semra Günay
Yok
PS-0237 - Balık kılçığına bağlı ince barsak perforasyonu ve akut batın tablosu
Özgür Yi̇ldi̇ri̇m Yi̇ldi̇ri̇m
Yok
PS-0494 - İntraoperatif tespit edilen Littre Fıtığında tedaviyi nasıl yapalım?
Medeni Şermet, Özgür Ekinci
Yok
PS-0238 - Amyand Herniye Bağlı Apandiks Perforasyon Sonrası Psoas Apsesi
Zülfü Bayhan
Yok
PS-0495 - Maydl’s Hernisi: Vaka Sunumu
Nail Omarov, Ali Fuat Kaan Gök, Beyza Özçınar
Yok