Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0239 - Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Omental infarkt
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
PS-0496 - Skrotal Herni Tamiri Sonrası Mortal Seyreden Fournier Gangreni: Olgu sunumu
Turan Acar, Salih Can Çelik, Nihan Acar, Emine Özlem Gür, İbrahim Kokulu, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0240 - Zor bir mide perforasyon olgusunun yönetimi
Umut Rıza Gündüz, Barış Rafet Karakaş, Erdem Can Yardımcı, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-0497 - Direkt Skrotal Herni: Olgu Sunumu
Tolga Ölmez
Yok
PS-0241 - Emniyet kemerine bağlı sigmoid kolon transeksiyonu
Ogün Erşen, Ziya Taner Özkeçeci, Murat Akıcı, Ahmet Bal, Enes Şahin
Yok
PS-0498 - Laparoskopik inguinal herni ameliyatı sonrası zorlu bir komplikasyon: Akut Osteomyelit
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol, Ali Önder Devay, Hasan Kesici
Yok
PS-0242 - Pektoral kas posterioruna lokalize nontravmatik MRSA absesi ve drenaj sonrası nüksü
Selen Soylu, Veysel Umman, Fadıl Ayan, Yasemin Küçük, Mehmet Velidedeoğlu
Yok
PS-0499 - Nadir bir olgu: İnguinal herni kesesi içinde over ve salfinks
Umut Rıza Gündüz, Mehmet Altuğ Kazak, Yaşar Çöpelci, Uğur Doğan, Osman Zekai Öner, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-0243 - Spontan (atravmatik) Dalak Rüptürü: Olgu Sunumu
Fuat Aksoy, Pınar Sarkut, Nazım Serhat Parlak, İsmail Tırnova
Yok
PS-0500 - İntestinal Obstruksiyonun Nadir Bir Nedeni;Obturatuar Herni
Mustafa Atabey
Yok
PS-0244 - . Kalsifiye Fibröz Tümör Peritoneal Kavite Tutulumu: Olgu Sunumu
Hakan Karataş
Yok
PS-0501 - Primer Karın Duvarı Endometriozisi: Nadir Görülen Bir Klinik Antite
Kazım Şenol
Yok
PS-0245 - Mekanik Barsak Tıkanıklığı ile Başvuran Diyafram Hernisi: Olgu Sunumu
Bilal Arslan, Burak Güney, Deniz Tazeoğlu, Sadıg Sekiliyev, Sedat Kamalı, Metin Yeşiltaş, Seracettin Eğin
Yok
PS-0502 - İleum ve Çekum İçerikli Strangule ‘Maydl Hernisi’
Mikail Polat, Arif Hakan Demirel, Taner Ceylan
Yok
PS-0246 - Negatif basınçlı yara terapi sistemi ile tedavi edilen karın duvarı nekrotizan fasiit olgusu
Emre Günay, Hacı Hasan Abuoğlu, Cebrail Akyüz, Hacı Mehmet Odabaşı, Cengiz Eriş, Mehmet Kamil Yıldız, Erkan Özkan, Tolga Müftüoğlu
Yok
PS-0503 - Az görülen bir fıtık olgusu; Amyand herni
Ender Anılır
Yok
PS-0247 - Malign melanomun multiple ince barsak metastazına bağlı, multiple invaginasyon ve ileusa yol açan komplikasyonu
Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Gül Apaydın, Semih Hot, Hakan Güven
Yok
PS-0504 - Laparoskopik fıtık ameliyatında korkutucu bir komplikasyon
Murat Ferhat Ferhatoğlu, Kazım Şenol
Yok
PS-0248 - Rektum Yabancı Cisimlerinin Çıkarılmasında Spinal Anestezinin Yeri
Berkay Küçük
Yok
PS-0505 - İnsizyonel Herni Onarımı Sonrası Gelişen Seroma Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma (PRP) Kullanımı
İsmail Hasırcı
Yok