Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0259 - Pilonidal sinus absesi tedavisinde drenaj, gecikmiş pit eksizyonu ve kapamanın, drenaj ve sekonder iyileşme ile karşılaştırılması
Selim Sözen
Yok
PS-0516 - Mide Kanserli Hastalarda Trombositoz ve Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognostik Değeri: Retrospektif Çalışma
Abdullah Şenlikci, Enver İlhan, Uğur Gökçelli
Yok
PS-0260 - Akut Batın Nedeni Olarak Spontan Omental Hemorajiye Sekonder Organize Hematom
Oğuz Hançerlioğulları, Yaşar Subutay Peker, Ramazan Yıldız, Hüseyin Sinan, Nail Ersöz, Orhan Kozak
Yok
PS-0517 - Mide Kanseri Nedeni ile Opere Edilen Hastaların Genel Sağkalımını Etkileyen Faktörler
Tolga Dinç, Selami Ilgaz Kayılıoğlu, Faruk Coşkun
Yok
PS-0261 - Peroperatif Eksplorasyonda Yabancı Cisimle Karşılaşılan Akut Batın: Olgu Sunumu
Burak Güney, Gülşah Birer, Deniz Tazeoğlu, Bakhtiyar Chakhalov, Cüneyt Akyüz, Yaşar Doğan
Yok
PS-0518 - Gastrik stromal tümörlerin morfo-anatomik sınıflama güdümlü laparoskopik rezeksiyonu: Prospektif, karşılaştırmalı, kohort çalışma
Mehmet Kaplan
Yok
PS-0262 - Nar Çekirdeğine Bağlı Mekanik İntestinal Obstruksiyon
Ümit Turan, Hüseyin Kılavuz, Sefa Özyazıcı, Adnan Kuvvetli
Yok
PS-0519 - Proksimal Gastrektomilerde Double Trakt Rekonstrüksiyon Tekniği
İlkin İsmayilov, Mahir Nasirov, Aydın Yavuz, Çağrı Büyükkasap, Kürşat Dikmen, Hasan Bostancı, Osman Yüksel
Yok
PS-0263 - Gebelikte Penetran Travmaya Bağlı Fetal Yaralanma: Olgu Sunumu
Ümit Turan, Sefa Özyazıcı, Abit Yaman, Faruk Karateke
Yok
PS-0520 - Deneysel rat modelinde indometazinle oluşturulan gastrik oksidatif stresde ozonun koruyucu etkisi
Şenol Biçer
Yok
PS-0264 - Farklı Bir Mide Çıkım Obstrüksiyonu Nedeni: Sigmoid Volvulus
Murat Bulut Özkan, Münevver Moran, Canbert Çelik, Umut Fırat Turan
Yok
PS-0521 - Resveratrol ve Octreotide'nin Sıçanlarda Oluşturulan Peritoneal Adezyonlar Üzerine Etkisi
Orhan Üreyen
Yok
PS-0265 - Radyoterapi Öncesi Dual Mesh'in Tedavide Yeri; Olgu sunumu
Suat Can Ulukent
Yok
PS-0522 - Mide kanseri cerrahisinde "Enhanced Recovery After Surgery - ERAS" protokolü ile kliniğimizde rutin uygulanan bakımın karşılaştırılması - prospektif randomize kontrollü bir çalışma
Tolga Özmen
Yok
PS-0266 - Kabusum fibrozis: olgu sunumu
Ergün Yücel, Ahmet Ziya Balta, İlker Sücüllü, Berkay Çaralan, Yavuz Kurt
Yok
PS-0523 - Peritoneal Karsinomatozis Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Yapılan Hastaların Sonuçları
Afag Aghayeva
Yok
PS-0267 - Tavuk Kemiği Yutulmasına Bağlı Gelişen Duedonum Perforasyonu
Sertaç Ata Güler
Yok
PS-0524 - Serum Mean Platelet Volüm(MPV) ve Platelet Lenfosit Oranının(PLO) mide kanseri tanısı ve evrelemesindeki olası rolü
Kamuran Cumhur Değer, Erdal Polat, Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Ulaş Aday, Aziz Serkan Senger, Orhan Uzun, Mustafa Duman
Yok
PS-0268 - Nadir Bir Akut Appendisit Nedeni:Enterobius Vermicularis Enfestasyonu: Olgu Sunumu
Bengi Balcı, Mehmet Üstün, Özhan Çetindağ, Mustafa Emiroğlu, Levent Uğurlu, Cengiz Aydın
Yok
PS-0525 - Özefagus perforasyonlarında tedavi yaklaşımı: 39 hastanın retrospektif analizi
Murat Özdemir
Yok