Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0269 - Tanısal Bir Karmaşa: Sklerozan Enkapsüle Peritonit
Mürşit Dincer
Yok
PS-0526 - Malign Peritoneal Mezotelyoma:Tek Merkez Sonuçları
Bülent Aksel, Mehmet Akif Üstüner, Lütfi Doğan, Bahadır Öndeş, Yavuz Selim Kahraman
Yok
PS-0270 - Yetişkin Hastada İnguinal Herni Kesesinde Over ve Hemorajık Kist: Olgu Sunumu
Ali Aksu
Yok
PS-0527 - Uzun süreli efferent loop sendromu nedeniyle revizyon cerrahisi uygulanan hastada refeedinge bağlı komplikasyonlar
Elif Çolak
Yok
PS-0271 - Açık Karın Deneyimi. Tek Merkez Tek Cerrah
Suat Can Ulukent
Yok
PS-0528 - Yalancı beslenme için yeni bir ajan: Nikotin sakızı; Prospektif randomize kontrollü çalışma
İksan Taşdelen, Yalın İşcan, Yetkin Özcabı, Engin Ölçücüoğlu, Bora Karip, Ender Onur, Kemal Memişoğlu
Yok
PS-0272 - duodenumunbypassedilmesiileduodenalfistülüntedavisi
Nuraydın Özlem
Yok
PS-0529 - Türkiye’nin Gastrik Rezeksiyonlarda Erken Dönem Mortalite Oranı, 2007-2015
Saygı Gülkan, Eyüp Sabri Tezcan, Osman Özcan, Alper Süzen, İsmet Köksal
Yok
PS-0273 - Genel Cerrahi girişimleri sonrası görülen komplikasyonların Clavien-Dindo Klasifikasyonu’na göre gruplandırılması ve komplikasyon gelişimi ile ilişkili faktörler
Enver İlhan, Orhan Üreyen, Emrah Dadalı, Uğur Gökçelli
Yok
PS-0530 - Perifer Hastanemizde PEG Deneyimiz
Turgut Anuk
Yok
PS-0274 - Deneysel sepsis modelinde Tannik Asidin Kolon anastomozu üzerine etkisi
Öztekin Çıkman
Yok
PS-0531 - Deneysel intraperitoneal adezyon modeli oluşturulan ratlarda pentoksifilin uygulamasının etkisi
Ömer Lütfi Akgül
Yok
PS-0275 - Amacı dışında ilaç kullanımı-komplike abse ilişkisi; İlaç önemli mi?
Aybala Ağaç Ay
Yok
PS-0532 - Mide Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastalardaki Nutrisyonel Durum Ve Postoperatif Sonuçları İle İlişkisi
Tonguç Utku Yi̇lmaz, Ömer Yavuz, Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Nuri Gönüllü
Yok
PS-0276 - Fournier Gangreni Tedavisinde Vacum Assisted Closure (VAC) Uygulamalarımız
Emine Özlem Gür, Fevzi Cengiz, Nejat Cin, Melek Bekler, Erdinç Kamer, Kemal Atahan, Evren Durak, Mehmet Hacıyanlı
Yok
PS-0533 - Hiatal herni cerrahisinde yaşam kalitesine etki eden faktörler
Turgut Anuk
Yok
PS-0277 - Profilaktik antibiyotiği uygun kullanıyor muyuz?
Cem Karaali, Mustafa Emi̇roğlu, İsmai̇l Sert, Bülent Çali̇k, Eyüp Kebapçi̇, Tayfun Kaya, Cem Tuğmen, Gökhan Akbulut, Cengi̇z Aydi̇n
Yok
PS-0534 - İleri evre mide kanserinde total laparoskopik rezeksiyon; Erken dönem sonuçlarımız
Fahrettin Acar, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, İlhan Ece, Mustafa Şahin
Yok
PS-0278 - Naltrexon İmplantına Bağlı Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu
Hakan Ataş, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Altan Aydın, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları
Yok
PS-0535 - Sitoredüktif Cerrahi ve Isıtılmış İntraperitoneal Kemoterapide Morbidite ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler: Tek merkezin 5 yıl takip sonucu
Mehmet İnce, Sezai Demirbaş, Mustafa Tahir Özer, Nail Ersöz, İsmail Hakkı Özerhan, Zafer Kılbaş
Yok