Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0320 - Tiroid Hemiagenezisinde Laringeal Sinirlerin Anatomisi ve Elektrofizyolojik Bulguları
Nurcihan Aygün
Yok
PS-0576 - Midenin Papiller Adenokarsinomu:Olgu Sunumu
Mehmet Akif Üstüner, Bülent Aksel, Gökhan Giray Akgül, Lütfi Doğan, Mehmet Ali Gülçelik
Yok
PS-0321 - Tiroid hemiagenezi ile renal hemiagenezi birlikteliği, vaka sunumu
Özhan Özcan
Yok
PS-0577 - Bezoar Olgu Sunumu
Mahmut Sertan Kapaklı
Yok
PS-0322 - Primer tiroid lenfoma tanılı 11 hastanın retrospektif incelenmesi
Kürşat Dikmen
Yok
PS-0578 - Aşırı yemeye bağlı görülen akut mide dilatasyonu ölümcül olabilir: olgu sunumu
Oguzhan Dincel
Yok
PS-0323 - Vagustan Ayrı Çıkışa Sahip Çift Dal Nonreküren Laringeal Sinir
Mehmet Uludağ
Yok
PS-0579 - Total gastrektomi operasyonu esnasında insidental olarak saptanan Tenia Saginata enfestasyonu; olgu sunumu
Oktay Çelik, Uygar Düzci, Sekan Fatih Yeğen, İbrahim Atak
Yok
PS-0324 - Endemik bir bölgede unilateral tiroidektominin irdelenmesi
Suat Can Ulukent, Nuri Alper Şahbaz, Mehmet Yiğit Özgün, Aziz Şener, Özlem Akça, İnanç Şamil Sarıcı, Bülent Çağlar Bilgin
Yok
PS-0580 - İleus ile gelen ileum divertiküler hastalığı
Mustafa Şit, Semih Yaman, Ertuğrul Karğı, Mehmet Hayri Erkol, Muhammet Fatih Keyif
Yok
PS-0325 - Nadir görülen bir olgu: Sekonder hiperparatiroidili hastada anterior mediasten yerleşimli alt paratiroid bezleri
Gökalp Okut
Yok
PS-0581 - Mide GİST Tümöründe Laparoskopik Wedge Rezeksiyonu
Servet Tali
Yok
PS-0326 - Primer Hiperparatiroidizmin cerrahi tedavisinde intraoperatif QPTH ölçümü yardımıyla minimal invaziv radyoguided paratiroidektomi ile minimal invaziv tek bez eksplorasyonu yaptığımız hastalardaki sonuçlarımızın karşılaştırılması
Ali İbrahim Sevinç
Yok
PS-0582 - Primer omental hidatiğin total laparoskopik eksizyonu
İsmai̇l Ertuğrul, Cüneyt Kayaalp, Abuzer Dirican, Ali Tardu, Servet Karagül, Serdar Kırmızı
Yok
PS-0327 - Tiroid papiller karsinomlu olguda metastaz ile karışabilecek servikal granulamatöz lenfadenit
Niyazi Karaman
Yok
PS-0583 - Nazogastrik dekübitine bağlı mide perforasyonu
Erkan Güler, Alper Uğuz, Özgür Fırat
Yok
PS-0328 - Tiroid Kanserli Hastalarda Operasyon Öncesi Cerrah Tarafından Yapılan Ultrasonografik Değerlendirme Avantaj Sağlar mı?
Mehmet Haciyanlı
Yok
PS-0584 - Nutcracker Sendromu
Mustafa Suphi Turgut
Yok
PS-0329 - “Radyolojik olarak sürrenal kitleyi taklit eden Mide GIST" Olgu sunumu
Türker Acehan
Yok
PS-0585 - Gastrektomi Sonrası Görme Kaybı Gelişen Hastada Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES):Olgu Sunumu
Şevket Barış Morkavuk, Murat Güner, Mehmet Aslan, Orhan Kalaycı, Ali Ekrem Ünal
Yok