Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0330 - Tiroid Papiller Karsinomunun Karaciğer Metastazı; Olgu Sunumu
Mahir Nasirov, Çağrı Büyükkasap, İlkin İsmayilov, Osman Yüksel, Murat Akın
Yok
PS-0586 - İnttestinal pseudo-obstruksiyona yol açan diyabetik gastroparezi
Mustafa Talha Sütcü, Eyüp Kahya, Cumhur Dağlı, Melda Canbaz
Yok
PS-0331 - Total Tıroıdektomı amelıyatının ses kalıtesı uzerıne etkısı
Utku Can Cöbek
Yok
PS-0587 - Gastroenterostomi Operasyonundan 25 Yıl Sonra Gelişen Remnant Mide Karsinomu
Serkan Ademoğlu, Mustafa Yavuz, Mümtaz Erakın, Emre Ballı, Sezgin Yılmaz, Yüksel Arıkan
Yok
PS-0332 - Kolorektal Kanser Tiroid Bez Metastazı: Olgu Sunumu
Süleyman Özkan Aksoy
Yok
PS-0588 - Elli Yaş ve Altı Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri
Orhan Uzun
Yok
PS-0333 - Tiroid nodüllerinde hipoekoik ve hipoekoik halo paternin tanısal değeri
Mustafa Ufuk Uylaş, Hüseyin Tarık Çağa
Yok
PS-0589 - Beslenme Jejunostomine bağlı invajinasyon
Bünyami Özoğul, Mesut Yur, Salih Kara, Esra Dişçi, Murat Kartal
Yok
PS-0334 - Mikropapiller tiroid karsinomlarında santral lenf nodu metastaz sıklığı
Osman Kurukahvecioğlu, Kürşat Dikmen, Hasan Bostancı, Murat Akın, Ferit Taneri
Yok
PS-0590 - Ratlarda Glutamin,Curcumin Ve Nesfatin-1 Kullanımının Gastrik Serozal Yüzeyde İntestinal Neomukoza Oluşumuna Etkisinin Karşılaştırılması
Osman Bilgin Gülçiçek
Yok
PS-0335 - Hiperparatiroidi nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalardaki intraoperatif Q PTH ölçümü sonuçları: DEÜTF deneyimi
Ali İbrahim Sevinç
Yok
PS-0591 - Nissen Fundoplikasyonu Sonrası Gelişen Strangulasyonun Eşlik Ettiği İntratorasik Paraözofajiyal Herni
Yusuf Yağmur, Mehmet Babür, Mehmet Ali Can, Serdar Gümüş, Birhat Şimşek, Zeynep Şener Bahçe, Ebral Yiğit, Rıdvan Yavuz
Yok
PS-0336 - Paratiroidektomi: 481 olgunun retrospektif incelenmesi
Ali İbrahim Sevinç
Yok
PS-0592 - Laparoskopik Distal Subtotal ve Total Gastrektomi: İlk Deneyimlerimiz
İlker Murat Arer, Hakan Yabanoğlu, Hüseyin Özgür Aytaç, Nurkan Törer
Yok
PS-0337 - Normal Paratiroid Hormon Düzeyleri Olan Paratiroid Adenomlu Olgu: Primer Hiperparatiroidizm İçin Özel Bir Durum
Ilgın Yıldırım Şimşir
Yok
PS-0593 - CASE REPORT: Erken tanı konulan ince barsak GİST olgusu
Mustafa Ufuk Uylaş, Necdet Fatih Yaşar, Ersin Ateş
Yok
PS-0338 - Tiroid İİAB sonucu Bethesda Kategori 3 olan hastalarda biyopsi sayısının cerrahi kararı vermede etkisinin değerlendirlmesi
Fatih Aslan
Yok
PS-0594 - Midenin nadir görülen benign lezyonu; gastrik lipomlar: İki olgu
Haldun Kar, Yasin Peker, Evren Durak, Necat Cin, Halis Bağ, Daniyal Khabbazazar, Hüdai Genç
Yok
PS-0339 - Tiroid Nodüllerinde Ara Lezyonların Histopatolojik ve Ultrasonografik Korelasyonu
Candaş Erçetin
Yok
PS-0595 - Akut Batın Ayırıcı Tanısında İntestinal Malrotasyon
Semra Demirli Atıcı, Ali Kemal Kayapınar, Özhan Çetindağ, Dilek Kuzukıran, Yasemin Kırmızı, Bülent Çalık, Gökhan Akbulut
Yok