Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0356 - Nadir Bir Adrena Kitle: Myelolipom
Ozan Barış Namdaroğlu
Yok
PS-0357 - Vertebral Kemik Metastazı ile Tanısı Konan Folliküler Tiroid Karsinom Olgusu
Ramazan Kuşaslan
Yok
PS-0358 - Opere Olan Surrenal Adenomlu Hastalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Emre Gönüllü
Yok
PS-0359 - Nadir Bir Olgu: Hashimoto Tiroiditi Zemininde Gelişen Tiroid Lenfoması
Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Mehmethan Cihan
Yok
PS-0360 - Nadir Görülen Hipoglisemi Nedeni: Men tip-1 Sendromlu İnsülinoma
Mustafa Şentürk, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranlı
Yok
PS-0361 - Anaplastik Tiroid Karsinomunun Nadir Görülen İncebarsak Metastazı: Bir Olgu Sunumu
İbrahim Kılınç
Yok
PS-0362 - Paratiroid Karsinomlarına Yaklaşım, Olgu Sunumu
Mahir Nasirov
Yok
PS-0363 - 4 Yıllık Paratiroidektomi Deneyimimiz ve Sonuçlarımız
Ahmet Cem Esmer, Burak Güney, Cemalettin Kaan Mansıroğlu, Arzu Akan, Orhan Yalçın
Yok
PS-0364 - Paratiroid cerrahisinde Teknesyum Sestamıbı(MIBI) görüntülemenin güvenilirliği ameliyat öncesi testlerle artırılabilir mi?
Arzu Akan
Yok
PS-0365 - Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Eşlik Eden Tiroid Patolojileri
Sedat Tan, Savaş Yakan, Ahmet Mücteba Öztürk, Atakan Saçlı, Nazif Erkan, Mehmet Yıldırım
Yok
PS-0366 - Nadir Görülen Bir Sürrenal Kitle Olgusu: Primer Sürrenal Leiomyosarkom
Süleyman Özkan Aksoy
Yok
PS-0367 - Adrenal Feokromasitoma, Onkositik Varyant: Olgu Sunumu
Murat Özdemir
Yok
PS-0368 - Ektopik timus dokusunda ektopik paratiroid adenomu:OLGU SUNUMU
Erdem Can Yardi̇mci̇, Osman Zekai Öner, Umut Rıza Gündüz, Tuğrul Çakır, Mehmet Tahir Oruç
Yok
PS-0369 - Tiroid Cerrahisinde Sinir Stimulatörü
Halil Alış
Yok
PS-0370 - Nadir Görülen İki Adrenal Metastaz Olgusu: Kolon Kanseri ve Yassı Hücreli Karsinom Metastazı
Hüseyin Kazim Bektaşoğlu, Merve Büşra Cengiz, Enver Kunduz, Mehmet Güzel, Erhan Ayşan
Yok
PS-0371 - Adrenal Kitle Ayırıcı Tanısında Akılda Tutulması Gereken Antite: Adrenal Hematom, Bir Olgu Sunumu
İbrahim Kılınç
Yok
PS-0372 - Nüks Sürrenal Kitle; Matür Kistik Teratom
İsmail Ti̇rnova, Nusret Korun, Türkay Kırdak, Barış Gülcü
Yok
PS-0373 - Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tiroid Hormonları ve Tiroglobulin Üzerine Etkisi
Mehmet Kadir Bartın
Yok
PS-0374 - Tiroidektomi sonrası geç hematom
Ömer Arda Çetinkaya, İlknur Kepenekçi Bayram, Süleyman Utku Çelik, Nahit Arda Demirkan
Yok
PS-0375 - Tekrarlayan guatrda cerrahi tedavi yönteminin seçilmesi
Taryel İsgəndər Ömərov, Azer Ferahim Hümmetov, Abbas Hüseyn Abbasov, Xatirə Novruzəli Şirinova
Yok