Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0416 - ERCP Sonrasında Gelişen Perforasyonlardaki Tedavi Yönetimimiz
Mustafa Fevzi Celayir, Mustafa Taner Ünlü, Hakan Mustafa Köksal, Kinyas Karal, Evren Besler, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı
Yok
PS-0417 - Ampulla Tümörünün Endoskopik Rezeksiyonu
İbrahim Ethem Cakcak, Eyüp Kahya, Yusuf Emre Aytin, Ahmet Orhan Sunar, Doğan Albayrak, Tamer Sağıroğlu, Serhat Oğuz, İrfan Coşkun, Zeki Hoşcoşkun
Yok
PS-0418 - Flat adenomların tanısı ve tedavisinde FICE (Fujinon Intelligent Color Enhancement ) kullanımının etkisi
Cevher Akarsu, Ahmet Cem Dural, Cemal Seyhun, Mustafa Gökhan Ünal, Osman Köneş, Ali Kocataş, Halil Alış
Yok
PS-0419 - Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Saptanan Poliplerin Endoskopik Ve Histopatolojik Özellikleri
Hüseyin Çi̇yi̇ltepe
Yok
PS-0420 - Optimal kolon temizliği yapılan hastalarda kolon kapsül endoskopinin tanısal rolü
Ümit Akyüz
Yok
PS-0421 - ERCP perforasyonu ve sonrasında gelişen yaygın koleksiyonların non-operatif tedavisi mümkün müdür?
Rahman Şenocak
Yok
PS-0422 - ERCP İle yerleştirilen stent migrasyonuna bağlı ince barsak perforasyonu
Yılmaz Polat, Sertaç Usta, Koray Karabulut
Yok
PS-0423 - ERCP’de endoskopisti bekleyen sürpriz: Fasciola Hepatica
Erdem Kınacı
Yok
PS-0167 - İleum Obstrüksiyonuna Neden Olan Özofagus Stent Migrasyonu
Mürşit Dincer
Yok
PS-0168 - İki Adet Bistüri Yutulması: Kaza mı, intihar mı?
Altan Aydın, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Alper Yavuz, Hakan Ataş
Yok
H1 - Yoğun bakım ünitesinde enteral beslenen hastalarda gastrik rezidü yönetimi
Burcu Totur Dikmen
Yok
PS-0169 - Kolorektal yaralanma grade’i ile operasyon tipi ve hastanede kalış süresi arasındaki ilişki nasıldır?
Nuraydın Özlem
Yok
H10 - Bariatrik cerrahi ameliyatlarında hasta pozisyonu ve hasta güvenliği
Şeyda Nur Yilmaz Diyar
Yok
PS-0170 - Bouveret sendromu
Ömer Yalkın
Yok
H11 - Stomalı Hastaların Sağlık Durumlarının Hastalık Algıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Açelya Oğlakkaya, Ayfer Özbaş
Yok
PS-0171 - Kolon kanserini taklit eden intestinal tüberküloz- olgu sunumu
Necattin Fırat
Yok
H12 - Balmumu, Zeytinyağı ve Alkanna Tinctoria Karışımının Yanık Yarası Üzerine Etkisi
Kenan Gümüş
Yok
PS-0172 - Go kart kazasına bağlı yaralanmalar
Nuraydın Özlem
Yok
H13 - Acil ve Planlı Kolostomi Açılan Hastalar Arasindaki Stomaya Uyum Farklılıklarının İncelenmesi
Tuğçe Yüksek
Yok
PS-0173 - Bisiklet Kazası Sonucu Gelişen Karaciğer Laserasyonu
Zafer Şahlı, Baha Burak Konak, Hasan Turgut Aydın, Mete Keskin, Sacit Altuğ Kesikli, Atila Korkmaz
Yok