Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
H6 - Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Ayşegül Savcı, Fatma Vural, Hale Turhan Damar, Saadet Andıç Çömez, Aylin Durmaz Edeer
Yok
H60 - Mesane Kanseri Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesi: 1 Yıllık İzlem
Doç. Dr. Hülya Bulut
Yok
H61 - Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
Özlem Bilik, Yaprak Sarıgöl Ordin, Zeynep Deveci, Buket Çelik, Emel Sütsünbüloğlu, Özgül Karayurt
Yok
H62 - Bir Kalite Göstergesi Olarak; Cerrahi Ağrının Geçirilmesine İlişkin Hasta Memnuniyet Düzeylerini Konu Alan Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların Sistematik İncelemesi
Semra Bülbüloğlu
Yok
H63 - Obezite cerrahisinde literatürün uygulamaya yansıması
Şeyda Nur Yilmaz Diyar
Yok
H64 - Yoğun Bakım Hemşirelerinin Beyin Ölümü Gerçekleşen Hasta Ailelerini/Yakınlarını Organ Bağışına Yönlendirmedeki Rolü
Ahmet Karaman, Neriman Akyolcu
Yok
H65 - Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Soğuk Uygulamanın Analjezik Etkisi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ahmed Yasin Yavuz, Dr. Ece Uysal
Yok
H66 - Lomber Ve Servikal Disk Onarımı Yapılan Hastalarda 24 Saat İnmobilizasyon Sonrası Erken Mobilizasyonda Ortostatik Hipotansiyon Gözlenmesi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ece Uysal, Dr. Ahmed Yasin Yavuz
Yok
H67 - BOS Fistülünde Konstipasyonun Önlenmesi
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ece Uysal, Dr. Ahmed Yasin Yavuz
Yok
H7 - Ameliyat Sonrası Hastalarda Erken Dönem Hipotermi Görülme Durumunun İncelenmesi
Nurdan Gezer
Yok
H8 - Radikal prostatektomi sonrası hastaların üriner inkontinans deneyimleri
Ayla Yavuz Karamanoğlu
Yok
H9 - Kalp ameliyatı öncesi verilen bireyselleştirilmiş eğitimin ameliyat sonrası anksiyete ve ağrıya etkisi
Elif Budak, Hayriye Ünlü
Yok
HP001 - Zor stomanın yönetimi: Hermansky-Pudlak sendromu ve Crohn hastalığı nedeni ile takip edilen bir hastada çoklu stoma stenozu
Ebru Kırbıyık, Volkan Özben, Afag Aghayeva, Deniz Atasoy, Onur Bayraktar, Bilgi Baca
Yok
HP002 - Anevrizma Olgu Sunumu
Uzm. Hem. Senem Güneş, Dr. Ece Uysal, Dr. Ahmed Yasin Yavuz
Yok
HP003 - Ameliyat Öncesi Dönemde Hastaların Anestezi Hakkındaki Bilgi Durumlarının Anksiyetelerine Etkisi
İlkay Şener Küçükaydın
Yok
HP004 - Ürostominin cinsel yaşama etkisine ilişkin ürostomili hastaların ve eşlerinin düşünceleri: Nitel bir çalışma
Didem Öztürk
Yok
HP005 - Yoğun Bakım Hemşirelerinin Uyku Problemlerinin İncelenmesi
Runida Doğan
Yok
HP006 - Bir Olgu Sunumu: Rektum Kanseri Nedeniyle Stoma Açılan Hastanın Roy Uyum Modeline Göre Yapılandırılmış Hemşirelik Bakımı
Serap Sayar
Yok
HP007 - Ortopedik Cerrahi Geçiren Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Deliryum Sıklığının Belirlenmesi
Ayfer Özbaş
Yok
HP008 - Bir Genel Cerrahi Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve NANDA Tanılarına Göre Değerlendirilmesi
Mehtap Çullu
Yok