Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
PS-0108 - Ev ve işyerinde oluşan yanıkların karşılaştırılması
Recep Demirgül, Kemal Arslan, Osman Doğru, Ömer Batılı, Alparslan Şahin
Yok
PS-0109 - Yanık yaralanması sonucu gelişen ölümlerin analizi
Hakan Ahmet Acar
Yok
PS-0110 - Akut Apandisit tanısında Modifiye Alvarado Skoru, Eskelinen Skoru ve Ohhmann Skorunun prediktif değeri
Turgut Anuk
Yok
PS-0111 - Travmatik Diafragma Yaralanması Tanısı Alan ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
Serhat Tokgöz
Yok
PS-0112 - Akut Kolesistit Tedavisinde Erken Dönem Laparoskopik Kolesistektomi: Tek Merkez Deneyimi
Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Yahya Ekici, Sedat Yıldırım, Gökhan Moray
Yok
PS-0113 - İntra- abdominal Sepsis Modeli Uygulanmış Ratlarda Borik Asit Bağlı Ampisilinin Etkinliği
Erhan Aysan
Yok
PS-0114 - Hamman sendromu
Sadi̇g Seki̇li̇yev, Ali Alemdar, Türker Acehan
Yok
PS-0115 - Gebe ve gebe olmayan kadınlarda akut apandisit tanısı: Bir karşılaştırılmalı çalışma
Abbas Aras
Yok
PS-0116 - Akut Batın (Periapendiküler Kitle) nedeni ile interne edilen hastaların etyolojik dağılımı
Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Semih Hot, Seracettin Eğin, Gürhan Rıza Işıl, Servet Rüştü Karahan
Yok
PS-0117 - Transmezenterik İnternal Herniasyon ile Abdominal Koza Sendromunun Birlikteliği:Olgu Sunumu
Tansu Altıntaş
Yok
PS-0118 - Amyand Fıtığı: 4 Olgu Sunumu
Mustafa Yener Uzunoğlu
Yok
PS-0119 - İntihar Amaçlı Birden Çok Jilet Yutan Hastanın Konservatif Tedavisi
Arif Atay
Yok
PS-0120 - Barsak Paraziti ’’Enterobius Vermicularis’’ Akut Apandisit Sebebi midir? Literatür eşliğinde dört Olgu Sunumu
Yavuz Pirhan
Yok
PS-0121 - Savaş cerrahisinin ihmalkar yüzü; sepsis Libya sivil savaşında yetersiz ilk müdehale yönetimi sonrasındaki Redo torakotomi
Selçuk Gülmez
Yok
PS-0122 - Nötropenik enterokolit: 2 olgu sunumu
Mustafa Yener Uzunoğlu
Yok
PS-0123 - Spontan hemoperitoneum'a bağlı akut batın; Süperior mezenterik arter dalı anevrizma rüptürü
Ender Anılır
Yok
PS-0124 - Nadir görülen akut batın ve intestinal obstrüksiyon nedeni: Konjenital Transmesenterik Defekt
Barış Özcan
Yok
PS-0125 - Postpartum Duodenal Ülser Perforasyonu, Nadir Ancak Ciddi Bir Komplikasyon
İksan Taşdelen, Bora Karip, Orhan Aras, Yalın İşcan, Ender Onur, Kemal Memişoğlu
Yok
PS-0126 - İnce bağırsak tıkanmalarında cerrahi yaklaşım; Etiyoloji ve yönetimi
Mustafa Emiroğlu, Tayfun Kaya, Levent Uğurlu, Mehmet Üstün, Bengi Balcı, Cengiz Aydın
Yok
PS-0127 - Şüpheli Apandisit Olgularında Nötrofil-Lenfosit Oranının Tanısal ve Ayırıcı Etkisi
Şafak Öztürk
Yok