TCD Sanal Akademi’nin ilk yılının değerlendirilmesi, kısa/orta/uzun vadede yapılacakların planlanması amacıyla TCD Elektronik Öğrenme Komisyonu toplantısı 13 Şubat 2011 tarihinde TCD Genel Merkezi’nde yapıldı.

Toplantı, TCD ve e-Öğrenme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi’nin TCD Sanal Akademi’nin ilk yıl değerlendirmesini içeren sunumu ile başladı.

Bu sunumda,

  1. TCD Sanal Akademi'nin ilk bir yılının değerlendirilmesi, kullanıcı sayısı ve kullanım durumu
  2. TCD Sanal Akademi Elektronik Öğrenme Materyalleri Kabul Kriterleri ve Elektronik Öğrenme Materyalleri Üretme İlke ve Kuralları'nın gözden geçirilmesi
  3. TCD Sanal Akademi Müfredatının incelenmesi
  4. Bir yıllık uygulamada yaşanan deneyimin/aksaklıkların tartışılması
  5. Kullanıcıların modül geribildirimlerinin değerlendirilmesi

konuları üyeler ile görüşüldü.

İlk yılın sonunda, TCD Sanal Akademi’de yer alan toplam 55 modüle 12, 089 kez erişim sağlanmış olması ve bu erişimlerden 3,141 genel cerrahi uzman ve asistanın modülleri tamamlayarak TTB-STE Kredi Puanı almaya hak kazanması, projenin başarısı olarak nitelendi.

Geçen 1 yılın bütçesi ve tahmini 2011 bütçesi değerlendirildi. TCD 2. Başkanı Doç. Dr. Haldun Gündoğdu, TCD sanal Akademi sponsorluk süreçlerini ve sponsorlarla ilişkiler hakkında bilgi verdi.

TCD Sanal Akademi’nin Kanıta Dayalı Cerrahi Bölümü sorumluları Dr. Atakan Sezer ve Dr. Ali İlker Filiz, Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile yürüttükleri çalışmaları ve geçmiş 1 yılda Sanal Akademi’ye eklenen kılavuzlar, rehberler, sistematik derlemeler, meta-analizler ve prospektif randomize kontrollü klinik çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

TCD Kongrelerinde yapılmış sunumlardan TCD Sanal Akademi için önemli olanların seçilerek yeni bir başlık altında yayımlanması önerisi komisyon tarafından onaylandı. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi 2010 ve 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 2011 sunumları komisyon üyeleri tarafından incelenecek ve Sanal Akademi müfredatı ve standartları ile uyumlu bulunan, eğitim değeri yüksek sunumlara TCD Sanal Akademi Kongrelerden Seçmeler başlığında yer verilecektir.

Komisyon toplantısının önümüzdeki dönemde yapacağı işler aşağıda kısaca belirtilmiştir:

  1. TCD Sanal Akademi’nin tıp fakültesi öğrencileri arasında bilinirliğinin arttırılması için çalışmalar
  2. TCD Sanal Akademi müfredatının tamamlanması ve planlanmış programın web'e konması
  3. TCD Sanal Akademi için müfredatla ilişkili konu indeksinin hazırlanması ve web'e konması
  4. Modül gönderme ve değerlendirme ("peer review") süreçlerinin “on-line” olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulamanın bir ay içerisinde kullanıma başlanması
  5. 5. Cerrahi Araştırma ve 17. Ulusal Cerrahi Kongrelerinde gerçekleştirilen sunumlardan seçim yaparak TCD Sanal Akademi’ye erişim için link verilmesi

TCD Elektronik Öğrenme Komisyonu, 2011 yılı içerisinde her 3 ayda bir toplanma kararı ile 2011 yılı 2. toplantısını 15 Mayıs 2011 tarihinde TCD Genel Merkezi’nde yapma kararı ile toplantı sonlanmıştır.

Bilgilerinize en içten saygılarımızla.

Prof. Dr. Cem Terzi
TCD Başkanı
E-Öğrenme Komisyonu Başkanı

TCD e-Öğrenme Komisyonu Toplandı