Türk Cerrahi Derneği, Yan Dal Denekleri ve Bölgesel Derneklerle İlişkiler Komisyonu kuruldu.

TCD Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu


Dr. Ömer ALABAZ
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)

 


Dr. Ahmet Çınar YASTI
(Komisyondan Sorumlu TCD-YK Üyesi)

 


Dr. Ziya ANADOL


Dr. Birol BOSTANCI


Dr. Halil ALIŞ


Dr. Mehmet ÖZDOĞAN


Dr. Mehmet YILDIRIM


Dr. Kerim Bora YILMAZ

TCD Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Toplantısı ekteki gündemle (EK 123.01.2011 tarihinde TCD merkezinde yapıldı. Toplantıya ilgili derneklerin başkanları ya da temsilcileri ve düzenli olarak STE/SMG etkinliği düzenleyen 3 üniversitemizin anabilim dalı başkanları katıldı. Toplam 32 katılımcıyı içeren liste ekte (EK 2) sunulmuştur. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Cem Terzi'nin açılış konuşmasından sonra TCD Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu üyelerinden Kaya Yorgancı, Fatih Kaya ve Ziya Anadol'a söz verildi. Daha sonra TCD Yönetim Kurulu'ndan Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu sorumlu üyesi Ömer Alabaz "TCD ile Yan dal ve Bölge dernekleri ilişkisi nasıl olmalı?" başlıklı bir sunum yaptı (EK 3). Gündem uyarınca İskender Sayek "Ülkemizde genel cerrahi alanında yapılmış STE/SMG etkinlikleri: Retrospektif kantitatif değerlendirme" konulu konuşmasını yaptı. Tüm katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Komisyona yeni üye seçimi yapıldı. Yeni komisyon Ömer Alabaz (TCD yönetim kurulu komisyon sorumlu üyesi), Mehmet Yıldırım, Fatih Kaya, Ziya Anadol, Birol Bostancı ve Ekrem Kaya'dan oluştu. Büyük toplantıyı takiben yeni üyelerle birlikte "Türk Cerrahi Derneği Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler Komisyonu" tekrar toplanarak önümüzdeki dönem çalışma planını yaptı. TCD Yan Dal ve Bölge Dernekleri ile İlişkiler toplantısında alınan kararlar özetle aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

  1. TCD SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ Tanımlar ve Özellikler Hangi Etkinliği Kim Düzenlemeli metninin tüm derneklerimiz tarafından onaylanması ve katılan derneklerlesin isim ve logosu ile yeniden basılması
  2. TCD SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNDE ETİK İLKELER ve KURALLAR metninin tüm derneklerimiz tarafından onaylanması ve katılan derneklerin isim ve logosu ile yeniden basılması.
  3. Dernek tanıtım anketi bilgilerinin tüm dernekler tarafından tamamlandıktan sonra Cerrahi Dernekleri Tanıtım kitabının basılması.
  4. 2012 - 2013 yıllarında derneklerin yapacağı STE/SMG etkinliklerinin isim ve tarihlerinin varsa programlarının Kasım-2011 tarihine kadar istenmesi. Bu bilgiler ışığında etkinlik takvimi çıkarılması.

 Çalışma grubu yönergesine ulaşmak için tıklayınız

Komisyon, 17.01.2009 ve 24.01.2009 tarihlerinde iki kez toplandı. Bu toplantılarda ivedi olarak yapılması gereken iki çalışma belirledi.

  1. Genel Cerrahi alanında yapılan sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin tanımlarını yapmak ve yayınlamak. Kongre , kurs, sempozyum, vb. gibi etkinliklerin tanımlarını ve standartlarını belirlemek üzere yapılan çalışma kısa süre sonra web üzerinden değerlendirmelere açılacaktır.
  2. Genel cerrahi alanında etkinlik gösteren tüm dernekleri tanımak ve tanıtmak. Bu konuyla ilgili olarak tüm derneklere ilişikteki anket gönderilecek ve bu şekilde edinilen bilgiler bir kitap haline getirilerek, web sayfasından yayınlanacak.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.

 Derneklere gönderilecek anketi incelemek için tıklayınız.